| Autor: redakcja

PROW a koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zaplanowane terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po to, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie. Ma to związek z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wynikającego z pandemii COVID-19.

PROW a koronawirus
Wydłużenie terminów naborów oraz terminów składania ofert
 
W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów.
 
Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia tj.: 
 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 
urzędów marszałkowskich.
 
Tylko kontakt telefoniczny lub e-mailowy 
 
Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty.
 
Kontakt z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego powinien odbywać się wyłącznie w formie określonej przez te podmioty.
 
Informacje dodatkowe
 
W ramach poszczególnych instrumentów wsparcia:
 
podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań;
 
możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności; przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.
 
Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy odpowiednich podmiotów wdrażających.
 
Dalsze prace legislacyjne w toku
 
W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których:
 
nie ma obecnie możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy;
 
ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego zobowiązania;
 
obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające,
 
trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką możliwość.
 
Powyższe informacje nie dotyczą działań obszarowych PROW 2014-2020:
 
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
 
Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),
 
Rolnictwo ekologiczne,
 
Dobrostan zwierząt,
 
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.
 
W przypadku tych wniosków nabór  rozpoczął się 15 marca. Prowadzony jest drogą elektroniczną.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!