| Autor: redakcja1

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Będą tańsze kredyty i niższe oprocentowanie lokat

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc., co z jednej strony oznacza niższe raty kredytów, z drugiej zaś mniejszy zarobek na lokatach.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Będą tańsze kredyty i niższe oprocentowanie lokat
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej;
Uchwała RPP wchodzi w życie 10 stycznia 2013 r.

W uzasadnieniu obniżki stóp procentowych napisano, iż napływające dane wskazują, że w IV kw. 2012 r. koniunktura w gospodarce światowej nadal kształtowała się na niskim poziomie. Aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych pozostała umiarkowana, a w strefie euro najprawdopodobniej utrzymała się recesja. W części największych gospodarek wschodzących obserwowane w ostatnich kwartałach osłabienie koniunktury prawdopodobnie wyhamowało. Niska aktywność gospodarcza na świecie sprzyja obniżaniu się inflacji w wielu krajach.

W ostatnim okresie nastroje na światowych rynkach finansowych poprawiły się, czemu sprzyjało dalsze luzowanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

W Polsce napływające dane oraz wskaźniki koniunktury wskazują, że aktywność gospodarcza w ostatnich miesiącach pozostawała niska. W szczególności w listopadzie produkcja przemysłowa oraz budowlano-montażowa obniżyła się, a roczna dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym utrzymała się jedynie nieznacznie powyżej zera.

Także dane z rynku pracy potwierdzają osłabienie koniunktury. W listopadzie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny obniżyło się, a wzrost wynagrodzeń pozostał niski. Równocześnie ponownie wzrosła stopa bezrobocia.

W ostatnich miesiącach nadal osłabiała się też dynamika akcji kredytowej, zarówno wobec gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

W listopadzie inflacja CPI obniżyła się i wyniosła 2,8% r/r, kształtując się w pobliżu celu inflacyjnego NBP (2,5%). Jednocześnie w dalszym ciągu obniżały się miary inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji, co potwierdza dalsze osłabianie się presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Obniżeniu inflacji towarzyszył spadek oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia, że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, co stwarza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Rada nie wyklucza dalszego złagodzenia polityki pieniężnej.

Co to oznacza dla domowego budżetu? Spore oszczędności w przypadku osób spłacających kredyt. Przykładowo jeśli skusiliśmy się 4 lata temu na kredyt hipoteczny na kwotę ok. 300 tysięcy złotych, to jeszcze w sierpniu 2012 roku musielismy zapłacić miesięczną ratę w wysokości prawie 2100 złotych. W wyniku obniżki stóp możemy natomiast liczyć na 200 zł spadek miesięcznej raty kredytu zmniejszy do poziomu 1900 złotych
.

Niezadowoleni będą Ci, którzy lubią patrzeć jak zgromadzone na lokatach oszczędności pomnażają ich kapitał. Niestety obniżka stóp procentowych o 0,25% to również, conajmniej w takim samym stopniu, niższe zyski z lokat.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!