| Autor: redakcja1

Rekordowe wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2021 r.

W 2021 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski (w porównaniu z rokiem 2020) zwiększyła się o 9%, do nienotowanego dotąd poziomu 37,4 mld EUR (170,8 mld zł).

Rekordowe wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2021 r.
Wzrost eksportu w 2021 r. był głównie wynikiem:
  • znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych w pierwszej połowie roku;
  • znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE;
  • rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców oraz dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii;
  • utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych;
  • korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro;
  • konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych.
Około 73% wpływów z wywozu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld EUR, co oznaczało wzrost o 11% w stosunku do roku 2020.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec - 9,4 mld EUR, tj. wzrost o 9%, Niderlandów - o 16% do 2,2 mld EUR, Francji - o 16% do 2,1 mld EUR, Włoch - o 10% do 1,9 mld EUR i Czech - o 5% do 1,6 mld EUR. Do krajów pozaunijnych wysłano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR, a więc to wzrost o 3% – najwięcej do Wielkiej Brytanii - 3 mld EUR i spadek o 4%, na Ukrainę - 0,8 mld EUR i wzrost o 7%, do Rosji - 0,7 mld EUR i zwyżka o 19%, USA - 0,6 mld EUR i wzrost o 14% i Arabii Saudyjskiej - 0,5 mld EUR i obniżka o 26% oraz Algierii - 0,4 mld EUR i wzrost o 66%.

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne - 7 mld EUR, w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory - 4,7 mld EUR, tytoń i wyroby tytoniowe - 4,1 mld EUR, cukier i wyroby cukiernicze - 2,8 mld EUR, produkty mleczne - 2,6 mld EUR oraz ryby i przetwory rybne - 2,4 mld EUR.

Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld EUR (112,6 mld zł) i był o 8,6% większy niż przed rokiem. W 2021 r. dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, do 12,7 mld EUR (58,2 mld zł).


Tagi:
źródło: