| Autor: redakcja1

Rekordowy eksport żywności z Polski w 2021 r.

Krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym, co potwierdza zwiększenie się przychodów otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej w 2021 r., a także większe tempo zwyżki w stosunku do roku 2020.

Rekordowy eksport żywności z Polski w 2021 r.
Możliwość zwiększania eksportu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju. W 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld EUR (170,8 mld zł), tj. wyższy o 9% niż rok wcześniej.


Wzrost eksportu był efektem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii, wysokiej jakości oferowanych produktów oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał sprzyjający dla eksporterów kurs złotego wobec euro. Dobre wyniki eksportu w roku 2021 były również efektem ożywienia gospodarki europejskiej i światowej po kryzysie spowodowanym lockdownem w 2020 r.


Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej otrzymywane przez krajowych eksporterów w 2021 r. miały również wysokie ceny żywności na rynku globalnym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W 2021 r. średnia wartość indeksu zwiększyła się ze 113,5 pkt w styczniu 2021 r. do 134,1 pkt w grudniu 2021 r., tj. o 20,6 pp.1 Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w głównie ceny olejów roślinnych - wzrost o 39,6 pp., a także produktów mlecznych - o 17,7 pp., produktów mięsnych – o 16,4 pp. i zbóż – o 15,5 pp. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 24,7 mld EUR (112,6 mld zł) i był o 8,6% większy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, osiągając 12,7 mld EUR (58,2 mld zł).


 


Tagi:
źródło: