| Autor: redakcja1

Rozwój sektora produkcji biogazu w Polsce

Rozwój sektora produkcji biogazu w Polsce – nowa Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. wprowadzająca regulacje mające na celu ułatwienia realizacji inwestycji w biogazownie rolnicze już obowiązuje.

Rozwój sektora produkcji biogazu w Polsce
Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej. Biogaz rolniczy jest natomiast biogazem produkowanym z określonych substratów, którymi mogą być m.in. surowce rolnicze, odpady z przemysłu rolnego lub odpady zwierzęce. Biogaz stanowi alternatywę energetyczną dla konwencjonalnych paliw gazowych, zaliczany jest do odnawialnych źródeł energii oraz jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aktualnie systematycznie pojawiają się nowe instrumenty wsparcia tego typu inwestycji. Pod koniec 2022 roku zakończono nabór wniosków projektowych na budowę nowych biogazowni rolniczych w ramach programu „Energia dla Wsi” organizowanego przez NFOŚiGW. Drugim filarem mającym napędzać rozwój tej branży jest stworzenie prawa przyjaznego nowym inwestycją. Duże zmiany w polskiej legislacji rozpoczęły obowiązywać we wrześniu 2023, gdy weszły w życie przepisy zawarte w Ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1597) dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. W ustawie przewidziano szereg ułatwień związanych z budową nowych obiektów, ale również ich eksploatacji poprzez m.in. uproszczenie postępowania z odpadami pofermentacyjnymi.

Chcąc reagować na zmienność cen kopalnych nośników energetycznych, przedsiębiorstwa energochłonne mogą optymalizować własny bilans energetyczny w ramach szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ. Instytut Technologii Paliw i Energii posiada Zakład specjalizujący się w konsultingu z zakresu GOZ i pomaga przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów przemysłowych.


Tagi:
źródło: