| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

Podobnie jak w latach wcześniejszych produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głównie na rynek Unii Europejskiej.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W okresie styczeń–lipiec 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 21,8 mld EUR, tj. zwyżka o 11%, co stanowiło blisko 73% przychodów uzyskanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem.

Dostawy na rynek UE charakteryzują się sporą koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Wywóz do tego kraju w okresie styczeń–lipiec 2023 r. wyniósł 7,5 mld EUR i był o 15% wyższy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, karmę dla zwierząt, pieczywo i wyroby piekarnicze, ziarno zbóż, w tym głównie ziarno i ziarno pszenicy oraz czekoladę i wyroby czekoladowe.

Liczącymi się odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także:

  • Niderlandy – 1,9 mld EUR i wzrost przychodów o 4%, eksport głównie mięsa drobiowego, ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy, wyrobów tytoniowych, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, soków owocowych i warzywnych, kawy, pieczywa i wyrobów piekarniczych oraz karmy dla zwierząt;

  • Francja – 1,8 mld EUR i wzrost przychodów o 11%, wywóz przede wszystkim mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, pieczywa i wyrobów piekarniczych, mięsa wołowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, karmy dla zwierząt oraz alkoholi;

  • Włochy – 1,4 mld EUR i wzrost przychodów o 11%, wywożono głównie mięso wołowe, wyroby tytoniowe, przetwory rybne oraz sery i twarogi;

  • Czechy –1,4 mld EUR i wzrost przychodów o 15%, eksport przede wszystkim mięsa drobiowego, pieczywa i wyrobów piekarniczych, mięsa wieprzowego, serów i twarogów, karmy dla zwierząt, wyrobów tytoniowych, wód i napojów bezalkoholowych, czekolady i wyrobów czekoladowych oraz masła.

Łącznie wysyłka na rynki tych pięciu krajów wygenerował ponad 14 mld EUR przychodów, co stanowiło 47% wartości eksportu rolno-spożywczego w okresie od stycznia do lipca 2023 r.Tagi:
źródło: