| Autor: mikolaj

Traktorem po zakupy. Rolnicy szykują ogólnopolski protest

Protestujący rolnicy ze Szczecina jako niewystarczający oceniają stan realizacji ich postulatów. Po 47 dniach protestu planują zaostrzyć swoją akcję.

Traktorem po zakupy. Rolnicy szykują ogólnopolski protest

TRAKTOREM po ZAKUPY to ogólnopolska mobilizacja, w ramach której rolnicy będą jeździć traktorami po zakupy po drogach krajowych. Celem akcji jest między innymi zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz władz państwa na problemy polskiej wsi  – informują organizatorzy protestu.

Na 14 wystosowanych postulatów, jak do tej pory podpisano uzgodnienia dotyczące trzech, co zdaniem protestujących jest niewystarczające.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami akcja protestacyjna rozpocznie się najwcześniej w środę 23 stycznia.

Więcej szczegółów w komunikacie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.01.2013 r.

1. Komitet stanowczo oświadcza, że prowadzona od 05 grudnia 2012 r. akcja protestacyjna jest kolejnym etapem zmagań których celem jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwi prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

W dniu 05 grudnia 2012 r. złożyliśmy na ręce Wicewojewody Zachodniopomorskiego petycję zawierającą 14 postulatów.

Dotychczasowe rozmowy i podpisane w ich wyniku w dniu 11 stycznia 2013 r. ustalenia dotyczą realizacji jedynie 3 postulatów.

Zestawiając stan realizacji postulatów z czasem trwania protestu (47 dni) trudno znaleźć  uzasadnienie dla zakończenia protestu.

2. Ze względu na skalę problemu oraz pilną potrzebę powstrzymania procesu przepływu ziemi rolniczej z Zasobu WRSP w ręce zagranicznych korporacji na plan pierwszy wysunęły się postulaty (4) dotyczące gospodarowania gruntami. Można je podzielić na 3 segmenty:

a) zmiana zasad postępowania ANR przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu WRSP w ramach obowiązujących ustaw.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi w trakcie spotkania Pana Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 grudnia 2012 r., grupy robocze w dniach 3-4 stycznia br. wypracowały zarys uzgodnień które następnie zostały doprecyzowane i podpisane w dniu 11 stycznia br.

W ustalonym terminie tj. 18 stycznia 2013 r. Pan Leszek Świętochowski Prezes ANR wydał stosowne zarządzenia.

Proces porozumienia w tym segmencie jest najbardziej zaawansowany.

czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!