| Autor: redakcja1

Umowa Partnerska szansą na rozwój kraju

Rząd przyjął projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Wynegocjowane z Komisją Europejską (KE) porozumienie, a także programy operacyjne będą stanowiły podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce.

Umowa Partnerska szansą na rozwój kraju
Zatwierdzony przez rząd projekt umowy będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską i otrzymania przez Polskę 499 mld zł.
 
W Umowie przedstawiono spójną strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki wspierającej sektor morski i rybacki w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO), które wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.
 
Umowa Partnerstwa określa głownie kluczowe wyzwania rozwojowe kraju, określone w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjałów terytorialnych. Zakłada się spore zwiększenie środków, którymi będą zarządzać poszczególne województwa. W związku z tym, będzie to większa niż do tej pory odpowiedzialność za realizację celów UP, przez co niezbędne jest przygotowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią koordynację interwencji.
 
Dzięki realizacji przez samorządy województw programów dwufunduszowych, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zapewniona właściwa koordynacja pomiędzy funduszami polityki spójności na poziomie regionalnym, którą umożliwiono po raz pierwszy w okresie programowania 2014-2020. Natomiast instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny (KT).
 
Rząd przyjął również projekty Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Polska Cyfrowa.
 
Zawarto w nich najważniejsze obszary interwencji finansowej środków przyznanych Polsce w ramach budżetu UE oraz priorytetowe działania podejmowane w obrębie programów. Na ich realizację przeznaczono 51,3 mld euro.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!