| Autor: redakcja

V Forum Wołowiny

Rozpoczęcie transmisji na żywo z V Forum Wołowiny 2018 o godzinie 14.

Program V Forum Wołowiny
3 grudnia

13:00 Rejestracja / kawa

14:00 Otwarcie Forum
 • Przemówienie powitalne Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego/Marian Sikora, Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych
 • Wystąpienie inauguracyjne – Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Przemówienie inauguracyjne (wideo) – Pan Phil Hogan, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sesja I: POLITYKA

14:30-15:00
 • Nowe ramy WPR i możliwości dla sektora wołowiny
 • Perspektywy unijnego rynku wołowiny
 • Główne kierunki rozwoju unijnego sektora wołowiny i cielęciny
 • Dyskusja panelowa
 • Moderator: Karol Bujoczek
16:00-16:30 Przerwa na kawę

Sesja II: HANDEL

16:30-18:00
 • Aktualna sytuacja w odniesieniu do przeszłości i trwające negocjacje w sprawie wolnego handlu mające znaczenie dla unijnego sektora wołowiny
 • Irlandzka wizja obecnych negocjacji w sprawie umów wolnego handlu
 • Dyskusja panelowa
 • Moderator: Liam MacHale
4 grudnia

Sesja III: MARKETING I PROMOCJA

9:30-11:00
 • Normy handlowe UE dotyczące wołowiny i aktualna sytuacja w zakresie ich rewizji
 • Możliwości promocji unijnego sektora wołowiny
 • Case study: odpowiedź na oczekiwania konsumentów w zakresie środowiska
 • Dyskusja panelowa
 • Moderator: Isabel Basto
11:00-11:30 Przerwa na kawę

Sesja IV: BADANIA I INNOWACJE

11:30-13:00
 • Ramy badań i możliwości dla sektora wołowiny
 • Analiza przypadku – Innowacyjny projekt wołowiny w Polsce
 • Priorytety Copa i Cogeca dotyczące badań
 • Panel dyskusyjny
 •  Moderator: prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
13:00 Wnioski końcowe Jerzy Wierzbicki i Angus Woods

13:30 Obiad


Tagi:
źródło: