| Autor: redakcja1

Weterynaryjne świadectwa zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w świadectwa zdrowia zaopatruje się przesyłki świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary wyłącznie w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego. W tym przypadku zniesienie obowiązku wystawiania ww. świadectw nie jest możliwe bez zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej.

Weterynaryjne świadectwa zdrowia
Ponadto, w Polsce obowiązkowe jest zaopatrywanie świń w świadectwa zdrowia na całym terytorium kraju co zostało uregulowane w następujących przepisach krajowych:

1. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń;

2. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Należy podkreślić, że wprowadzenie świadectw zdrowia dla wszystkich przesyłek świń było podyktowane zwalczaniem chorób świń, najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego, jak i ekonomicznego, tj. afrykańskiego pomoru świń i choroby Aujeszky’ego.

Świadectwa zdrowia w obrocie na terenie Polski, wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii, stanowią aktualnie jeden z najważniejszych elementów kontroli przemieszczeń przesyłek świń, istotnej dla działań związanych z prewencją występowania tych chorób.
 
Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną5. W projekcie, który został dnia 28 października br. skierowany do konsultacji społecznych, między innymi z Krajową Radą Izb Rolniczych, zaproponowano nową stawkę opłaty minimalnej za kontrolę świń, której wysokość została obniżona ze 112,80 zł do 42,30 z.

 


Tagi:
źródło: