| Autor: redakcja1

Wody Polskie modernizują systemy ochrony przeciwpowodziowej na południu Polski

Dobiegło końca pierwsze z zadań realizowanych w ramach komponentu 4, Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, polegającego na wzmocnieniu instytucjonalnym i udoskonaleniu prognozowania. Modernizacja i wdrażanie nowych systemów wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych pozwala na monitorowanie obiektów hydrotechnicznych i zarządzanie nimi w taki sposób, by umożliwić optymalne przeprowadzenie fal wezbraniowych oraz powodziowych korytami rzek.

Wody Polskie modernizują systemy ochrony przeciwpowodziowej na południu Polski
Wody Polskie inwestują w rozwój nowych technologii i nowoczesną infrastrukturę, by chronić mieszkańców naszego kraju. Prewencja przeciwpowodziowa umożliwiająca szybką reakcję na zagrożenie powodziowe jest dla Wód Polskich priorytetem. Zadanie 4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych polegało na wdrożeniu niezależnego i odpornego na sytuacje kryzysowe systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej zlokalizowanej:
  • w sterowniach obiektów hydrotechnicznych (stopnie wodne, zbiorniki retencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi i zbiorniki suche);
  • w jednostkach mobilnych (samochody serwisowe, jednostki pływające);
  • w biurach nadzorów wodnych, będących w administracji RZGW we Wrocławiu.
System dyspozytorski służy komunikacji głosowej w obrębie obiektu lub grupy obiektów na administrowanym obszarze. Charakteryzuje się niezawodnością, gdyż nie dotyczą go problemy przeciążenia w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak okresy wzmożonej komunikacji w sieci GSM (np. w czasie powodzi lub świąt) ze względu na całkowitą separację od komunikacyjnych usług publicznych.

Łączność dyspozytorska wspierać będzie funkcjonowanie Centrum i służby techniczne na obiektach hydrotechnicznych w realizacji bieżących zadań oraz w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ dodatkową cechą wykorzystywanej technologii jest możliwość przesyłania danych, łączność ta zostanie wykorzystana do przesyłania danych o położeniu jednostek mobilnych (głównie lodołamaczy).

Wykonawca kontraktu: Konsorcjum Firm: Sprint S.A. – Lider Konsorcjum, Elvys s.r.o. Republika Słowacji – Partner Konsorcjum

Wartość kontraktu: 4 252 048,50 PLN brutto

Okres realizacji: 12.2020 – 05.2022


Tagi:
źródło: