| Autor: redakcja1

Wpływ pandemii na koniunkturę w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2020 r.

Odpowiedź na dodatkowe pytanie odnośnie wpływu pandemii COVID-19 na sytuację gospodarstw rolnych było udzielane na zasadzie dobrowolności.

Wpływ pandemii na koniunkturę w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2020 r.
Ponad 43% gospodarstw rolnych odczuło niesprzyjający wpływ pandemii, w tym blisko 17% oceniło wpływ COVID-19 jako zagrażający stabilności gospodarstw rolnych. Dla połowy gospodarstw nie odnotowano negatywnych skutków pandemii.
 
Pomimo wystąpienia pandemii, rolnicy ocenili zmiany jakie zaszły w I półroczu br. w ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych mniej negatywnie niż zmiany w I i II półroczu 2019 r. Jednak już w przypadku rentowności prowadzonej produkcji rolnej i popytu na wytworzone produkty oceny były bardziej pesymistyczne w porównaniu z poprzednią edycją badania.
 
Negatywne skutki COVID-19 najbardziej dotknęły gospodarstwa osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ukierunkowane na produkcję zwierzęcą, prowadzące chów drobiu rzeźnego i bydła rzeźnego oraz gospodarstwa o areale powyżej 15 ha użytków rolnych. Najwięcej negatywnych opinii o wpływie epidemii zaobserwowano wśród rolników z wykształceniem średnim zawodowym, w wieku 45-54 lat, prowadzących gospodarstwo rolne ponad 20 lat.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!