| Autor: mikolaj

Wypadki w gospodarstwach rolnych. W 2013 roku odnotowano ponad 23 tys. zdarzeń

W corocznym podsumowaniu roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2013 r. otrzymała 23 374 zgłoszeń o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników. W stosunku do roku poprzedniego liczba wypadków obniżyła się o 2,6%, a w ciągu 5 lat o 13,2% przy spadku liczby osób ubezpieczonych (w stosunku do 2012 roku o 1,6%, a do 2009 roku – o 5,2%).

Wypadki w gospodarstwach rolnych. W 2013 roku odnotowano ponad 23 tys. zdarzeń

Ponad 21 tys. wypadków przy pracy rolniczej

Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu na skutki zdrowotne u poszkodowanych) uznano 21 093 zdarzenia, o 5,7% mniej niż w 2012 roku, w tym wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończyły się 15 806 wypadki, o 4,4% mniej niż w rok wcześniej, i o 10,3% mniej niż 5 lat temu, a około 60% od momentu rozpoczęcia działalności prewencyjnej Kasy.

Struktura orzeczonego uszczerbku na zdrowiu, w porównaniu z rokiem 2012, nie zmieniła się - u większości poszkodowanych (63,5%) uszczerbek na zdrowiu nie przekroczył 5%, u 0,7% poszkodowanych orzeczono uszczerbek powyżej 60%. Niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku stwierdzono u 41 osób.

Trwale zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych. W ub.r. śmiercią poszkodowanych zakończyło się 77 wypadków (92 w 2012 roku, 81 w 2011 roku, 89 w 2010 roku, 102 w 2009 roku). Wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań na 1 000 ubezpieczonych w KRUS wyniósł 10,7. W porównaniu do 2012 roku zmniejszył się o 0,3; od 2009 roku wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym obniżył się o 0,5. Nadal występuje duże zróżnicowanie wskaźnika wypadkowości pomiędzy województwami, - waha się od 5,2 do 15,2 wypadków na 1 000 ubezpieczonych.


Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały trzy grupy wypadków -„upadek osób (52,4%), pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń (11,8%) i uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta (11,4%) - stanowiły one ponad 75% wszystkich wypadków. Nadal liczne są wypadki śmiertelne z grupy pochwycenie, uderzenie i przygniecenie przez środek transportu w ruchu (36,4% wypadków śmiertelnych).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!