| Autor: redakcja1

Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – start już 17 października

Zgodnie z oczekiwaniami rolników wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podjął decyzję, aby uruchomić wypłatę zaliczek już 17 października 2022 r.

Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – start już 17 października
Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.
 
Wysokość zaliczek
 
Zaliczki będą realizowane w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych, tj. :
  • 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich (oraz przejściowego wsparcia krajowego);
  • 85 proc. w przypadku płatności PROW.
Na które płatności można otrzymać zaliczkę?
 
Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla:
  • poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020;
  • działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020;
  • działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020;
  • działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014–2020;
  • działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013.


Tagi:
źródło: