| Autor: mikolaj

Najbliższe posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (27-28 kwietnia 2016 r.)

W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Najbliższe posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (27-28 kwietnia 2016 r.)

Z prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W tym samym dniu na posiedzeniu o godz. 14:00 Komisja wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski, rozpatrzy propozycje tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r. oraz rozszerzy skład Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283).

Na kolejnym posiedzeniu 27 kwietnia 2016 o godz. 17:30, wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, KRiRW rozpatrzy i zaopiniowanie petycję Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 poz. 856 ze zm.).

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00, wspólnie z Komisją Finansów Publicznych, posłowie rozpatrzą poselski projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303).

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Tagi:
źródło: