| Autor: redakcja1

Zrównoważony rozwój pszczelarstwa w aspekcie środowiskowym w Europie

W dniu 3 - 4 maja 2012 roku w Krakowie odbędzie się spotkanie poświęcone realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt. ”Zrównoważony rozwój pszczelarstwa w aspekcie środowiskowym w Europie”, którego głównym celem jest stworzenie aktualnych materiałów dydaktycznych dotyczących zachowania pszczół i ich znaczenia jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Zrównoważony rozwój pszczelarstwa w aspekcie środowiskowym w Europie
Głównymi odbiorcami projektu są: rolnicy i pszczelarze, stowarzyszenia ekologiczne, uniwersytety rolnicze i weterynaryjne, związki pszczelarzy. Głównym rezultatem projektubędzie wykonanie materiałów dydaktycznych ze szczególnym naciskiem na znaczenie dobrych praktyk w rolnictwie. Otwarcia spotkania dokona prof. dr. Kemal Çelik z Uniwersytetu w Canakkale.
 
Spotkanie odbędzie się pod mottem „Jeśli nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, jeśli nie będzie zapylania, to nie będzie roślin, jeśli nie będzie roślin to nie będzie zwierząt i nas” (Albert Einstein). Cytat ten bardzo dobrze obrazuje rolę i znaczenie pszczół.
 
Pszczelarstwo jest bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski. Pasieki pozyskują miód, wosk, odnóża pyłkowe, mleczko pszczele, jad pszczeli. Gwarantują też zapylanie upraw. Szacuje się, że 1/3 produkcji wytwarzanej w rolnictwie jest zasługą pszczół i dziko żyjących owadów zapylających, z którymi to pszczoły stanowią jedno z ogniw równowagi ekologicznej. Zwiększają one plony owoców i nasion roślin średnio o 30%. Integracja Polski z Unią Europejską stworzyła nowe ekonomiczne warunki funkcjonowania pszczelarzy nie tylko w Polsce ale i w ramach rynków wspólnotowych.
 
W skład konsorcjum projektu wchodzą partnerzy z Turcji, Polski, Węgier, Holandii oraz Włoch. Polskę w projekcie reprezentuje Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych "Lacjum".
 
Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną główne cele projektu BEES jakimi jest zebranie najbardziej aktualnych danych o pszczołach w Europie. Zbieranie informacji i badań które miały na celu uwypuklenie zmian zachodzących w pszczelarstwie i odnalezienie przyczyn powstałych ostatnio problemów.
 
Na spotkaniu zostaną omówione ważne kwestie dotyczące dalszej realizacji projektu np. podręcznik dla pszczelarzy z zakresu hodowli pszczół, funkcjonowanie platformy internetowej i jej dalszy rozwój, organizacja międzynarodowej konferencji dotyczącej pszczelarstwa. Na spotkaniu zostanie podsumowany rok trwania i realizacji projektu BEES. Partnerzy podejmą dyskusję na temat szkoleń dla pszczelarzy za pomocą nowoczesnych narzędzi przekazu jakim jest szkolenia e-learningowe.
 
Członkowie konsorcjum zaangażowani w realizacje projektu przedstawia skrót przedsięwzięć upowszechniających rezultaty projektu. W trakcie spotkania zostanie wypracowany harmonogram zadań i działań na kolejne sześć miesięcy realizacji projektu.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!