| Autor: redakcja6

Kierowco, uważaj na łosie!

Problemy z nadmierną liczebnością łosia w woj. podlaskim to główny temat konferencji prasowej, w której udział wziął Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska. W spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, uczestniczyli również: wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Jan Zabielski, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Andrzej Gołembiewski.

Kierowco, uważaj na łosie!
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji zaprezentowali statystyki wypadków z udziałem zwierząt, w tym łosia. Omówili także ich tragiczne skutki, zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia.
 
Dyrektor Andrzej Gołembiewski z RDLP w Białymstoku scharakteryzował populację łosia na podległym tej jednostce terenie. W 22 nadleśnictwach w woj. podlaskim i 9 w warmińsko-mazurskim jest ona monitorowana od 2000 r.

- Populacja tego zwierzęcia cały czas rośnie W roku 2000 liczyła 1100 osobników , dziś jest ich ponad 8000 – powiedział Gołembiewski.

 
Na terenie RDLP w Białymstoku od roku 2000 łosie spowodowały szkody w drzewostanach na powierzchni 3500 ha. W młodnikach zwierzęta te zgryzają pędy, w starszych drzewostanach uszkadzają korę. Aby zapobiec tym szkodom, leśnicy stosują osłony siatkowe albo grodzenie powierzchni leśnych. Działania te jednak nie są w pełni skuteczne.
 
Opinię Ministerstwa Środowiska przedstawił wiceminister Andrzej Konieczny:

- Łoś jest zwierzęciem łownym, ale od 2001 r. objęty jest całoroczną ochroną. Są rejony hodowlane, w których łosi jest bardzo dużo. Jego populacja zagraża bezpieczeństwu, a rolą władz publicznych jest jego zapewnienie – podkreślił Konieczny.

 
Wiceminister Andrzej Konieczny dodał także, że założenia ochrony łosia zostały wypełnione i nastąpił duży przyrost populacji tego zwierzęcia. Zaznaczył także, że w sytuacji gdy występuje min. 5 osobników na 100 ha powierzchni leśnej i bagiennej, można rozpocząć gospodarowanie tym gatunkiem.

- Od kilku lat w Ministerstwie Środowiska trwają prace, których celem jest racjonalne gospodarowanie populacją łosia – mówił wiceminister Andrzej Konieczny.

 
Na zakończenie konferencji Andrzej Konieczny dodał, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz oraz konsultacji społecznych, zgodnie z zasadami rządowego procesu legislacyjnego.
 


Tagi:
źródło: