| Autor: redakcja1

ASF: Dodatkowa strefa zagrożenia na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego

Wystąpienie pod koniec stycznia br. kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie oraz stale utrzymujące się wśród dzików zakażenie tą chorobą na terenie dwóch powiatów województwa podlaskiego, tj. powiatów sokólskiego i białostockiego, dało Komisji Europejskiej podstawy do ustanowienia tzw. obszaru zagrożenia, obejmującego gminy: Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo w powiecie sokólskim, i Gródek, Michałowo w powiecie białostockim.

ASF: Dodatkowa strefa zagrożenia na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego

ASF w Polsce

Utworzenia, a właściwie wydzielenia w ramach ustanowionego dotychczas obszaru objętego ograniczeniami dodatkowej strefy, dokonano w oparciu o zasady określone w decyzji Komisji 2014/709/UE. Utworzenie obszaru zagrożenia warunkowane jest wystąpieniem na tym samym terenie zarówno ognisk ASF u świń, jak i przypadków tej choroby u dzików. Obszary takie zostały utworzone w roku 2014 na Litwie i Łotwie.

 

Nowa strefa służy wzmocnieniu nadzoru i zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się ASF, szczególnie poprzez produkty, które mogą być pozyskane od zwierząt z ewentualnym zakażeniem.

 

Obecnie utworzony w Polsce obszar zagrożenia jest najmniejszym spośród takich obszarów ustanowionych na terytoriach państw członkowskich, w których występuje choroba.

 

Zasady wdrażane na terenie gmin objętych obszarem zagrożenia, dotyczą w szczególności określonych ograniczeń dotyczących umieszczania świń i produktów spożywczych z nich uzyskanych na rynku.

 

Poniżej wymienione zostały najważniejsze z zasad obowiązujących w obszarze zagrożenia:

  • świnie mogą być wysyłane poza obszar zagrożenia tylko do uboju, a ich ubój może się odbyć wyłącznie w rzeźni zatwierdzonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii;

  • do uboju poza obszarem zagrożenia mogą być przeznaczone świnie, które przebywały w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej 30 dni lub od urodzenia,

  • transport świń musi zostać zorganizowany w taki sposób, aby zwierzęta były transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do miejsca uboju, trasą wyznaczoną i uzgodnioną z powiatowym lekarzem weterynarii,

  • ubój świń musi odbywać się w specjalnie wyznaczonym do tego celu dniu,

  • świeże mięso pozyskane ze świń z obszaru zagrożenia może być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym,

  • odpady poubojowe muszą podlegać osobnej obróbce pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii,

  • Komisja Europejska musi zostać poinformowana o rzeźniach zatwierdzonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!