| Autor: redakcja1

Corteva przedstawiła raport na temat czwartego kwartału i wyników za cały rok 2022, a także prognozy na rok 2023

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w roku 2022 wspierają nowe produkty i zróżnicowane technologie.

Corteva przedstawiła raport na temat czwartego kwartału i wyników za cały rok 2022, a także prognozy na rok 2023
 
Podsumowanie wyników za 4Q 2022
 
 
Sprzedaż netto
 
Strata z działalności kontynuowanej (po opodatkowaniu)
 
Zysk na akcję
GAAP
$3.83B
$(41)M
$(0.06)
w porównaniu z 4Q 2021
+10%
(126)%
(129)%
 
Sprzedaż organiczna
Wynik operacyjny EBITDA
Zysk operacyjny na akcję EPS
NON-GAAP
$3.86B
$370M
$0.16
w porównaniu z 4Q 2021
+11%
+41%
+100%
Podsumowanie wyników za rok fiskalny 2022
 
 
Sprzedaż netto
 
Dochód z działalności kontynuowanej (po opodatkowaniu)
 
Zysk na akcję
GAAP
$17.46B
$1.22B
$1.66
w porównaniu z rokiem fiskalnym 2021
+11%
(33)%
(32)%
 
Sprzedaż organiczna
Wynik operacyjny EBITDA
Zysk operacyjny na akcję
NON-GAAP
$17.94B
$3.22B
$2.67
w porównaniu z rokiem fiskalnym 2021
+15%
+25%
+24%
 
 
 
Najważniejsze wyniki za cały rok 2022
  • Sprzedaż netto za cały rok 2022 wzrosła o 11% w porównaniu do roku poprzedniego, przynosząc zyski w obu segmentach. W tym samym okresie sprzedaż organiczna zwiększyła się o 15%, przynosząc zyski we wszystkich regionach.
  • Sprzedaż nasion netto wzrosła o 7%, zaś sprzedaż organiczna o 9%, wykazując istotne zyski dla kukurydzy w Ameryce Łacińskiej i soi w Ameryce Północnej, częściowo zrównoważone zmniejszeniem areału uprawy kukurydzy oraz wolumenu rzepaku w Ameryce Północnej. Cena na całym świecie wzrosła o 9% ze względu na dalszą realizację firmowej strategii stosunku wartości do ceny oraz konieczność uwzględnienia wyższych nakładów.
  • Sprzedaż netto dla środków ochrony roślin wzrosła o 17%, zaś sprzedaż organiczna o 20%, we wszystkich regionach przynosząc szeroko zakrojone zyski. Wzrost wolumenu wynikał z dalszego wprowadzania nowych produktów, w tym herbicydów EnlistTM i z rodziny ArylexTM oraz insektycydu z rodziny IsoclastTM. Wzrost cen odzwierciedlał sprawną realizację we wszystkich regionach w odpowiedzi na inflację kosztów.
  • Dochód obliczony wg standardów GAAP oraz zysk na akcję (EPS) z działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio 1,22 miliarda USD i 1,66 USD na akcję za cały rok 2022, czyli mniej niż w poprzednim roku, co wynikało z niższych świadczeń niepieniężnych związanych z historycznymi planami emerytalnymi. Operacyjny EBITDA oraz operacyjny zysk na akcję wyniosły odpowiednio 3,22 miliarda USD i 2,67 USD na akcję. Dobra realizacja cen, wzrost wolumenu we wszystkich regionach oraz działania zwiększające wydajność zostały częściowo zrównoważone przez inflację i niekorzystne trendy walutowe.
  • Spółka przedstawiła wytyczne na cały rok 2023 i spodziewa się sprzedaży netto w zakresie od 18,1 miliarda USD do 18,4 miliarda USD. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny EBITDA osiągnie wartość z zakresu od 3,4 miliarda USD do 3,6 miliarda USD. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny zysk na akcję osiągnie wartość z zakresu od 2,70 USD do 2,90 USD na akcję.
  • Spółka liczy, że w 1. połowie roku 2023 zamknie ogłoszone wcześniej przejęcia firm Stoller i Symborg.

Podsumowanie czwartego kwartału 2022 r.

Sprzedaż netto za czwarty kwartał, zakończony 31 grudnia 2022 r., wzrosła o 10% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Sprzedaż organiczna zwiększyła się o 11% dzięki wynikom w Ameryce Łacińskiej i Północnej.
 
W porównaniu do ubiegłego roku cena wzrosła o 12% ze względu na dalszą realizację firmowej strategii stosunku wartości do ceny oraz konieczność uwzględnienia wyższych nakładów. Wolumen spadł o 1% w porównaniu do poprzedniego roku, w znacznej mierze w związku z niższymi dostawami kukurydzy Pioneer w Ameryce Północnej, decyzją o wyjściu z Rosji oraz wojną w Ukrainie, a także dużą ilością opadów, niską presją ze strony szkodników w krajach Azji-Pacyfiku oraz suszą w Ameryce Łacińskiej.
 
Strata wg standardów GAAP z działalności kontynuowanej po opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyniosła w czwartym kwartale 2022 r. 41 milionów USD, zaś w tym samym okresie roku 2021 155 milionów USD. Operacyjny EBITDA za czwarty kwartał wyniósł 370 milionów USD, czyli o 41% więcej niż w poprzednim roku.
 
 
 
4Q
 
4Q
 
%
 
%
(w milionach $, chyba że zaznaczono inaczej)
2022
2021
Zmiana
Organiczna zmiana
Sprzedaż netto
$3,825
$3,479
10%
11%
Ameryka Północna
$1,472
$1,361
8%
9%
EMEA
$362
$421
(14)%
(3)%
Ameryka Łacińska
$1,681
$1,342
25%
21%
Azja i Pacyfik
$310
$355
(13)%
(3)%
 
 
 
 
Rok fiskalny
 
Rok fiskalny
 
%
 
%
(w milionach $, chyba że zaznaczono inaczej)
2022
2021
Zmiana
Organiczna zmiana
Sprzedaż netto
$17,455
$15,655
11%
15%
Ameryka Północna
$8,294
$7,536
10%
10%
EMEA
$3,256
$3,123
4%
18%
Ameryka Łacińska
$4,445
$3,545
25%
23%
Azja i Pacyfik
$1,460
$1,451
1%
9%
 
 

Podsumowanie dotyczące nasion

Sprzedaż nasion netto w czwartym kwartale roku 2022 wyniosła 1,6 miliarda USD, to jest więcej niż 1,4 miliarda USD w czwartym kwartale roku 2021. Wzrost wartości sprzedaży wynikał z 19% wzrostu cen, częściowo zrekompensowanego 1% zmniejszeniem wolumenu.
 
Wzrost cen wynikał ze sprawnej realizacji na całym świecie, ponieważ rolnicy priorytetowo traktują plony, które pomagają im zrównoważyć wpływ inflacji. Spadek wolumenu wynikał z niższych dostaw kukurydzy Pioneer w Ameryce Północnej, wojny w Ukrainie oraz decyzji o opuszczeniu Rosji, co częściowo zrównoważyło duże zapotrzebowanie na kukurydzę w Brazylii.
 
Operacyjny EBITDA w segmencie w czwartym kwartale roku 2022 wyniósł 71 milionów USD, to jest więcej niż 11 milionów USD w czwartym kwartale roku 2021. Realizacja cen i bieżące działania dotyczące kosztów i produktywności więcej niż równoważą wyższe nakłady i koszty frachtu, niższe wolumeny i większe inwestycje w działania B+R. W porównaniu do tego analogicznego okresu w roku ubiegłym marża operacyjnego EBITDA w segmencie wzrosła o około 510 punktów bazowych.
 
Sprzedaż nasion netto wyniosła w roku 2022 9,0 miliardów USD, czyli więcej niż 8,4 miliarda USD w roku 2022. Wzrost wartości sprzedaży wynikał z 9% wzrostu cen, częściowo zrekompensowanego 2% niekorzystnym wpływem kursów walut.
 
Wzrost cen wynikał ze sprawnej realizacji na całym świecie, przede wszystkim w Ameryce Północnej i Łacińskiej, gdzie globalne ceny kukurydzy i soi wzrosły odpowiednio o 9 i 11%. Wzrost wolumenu kukurydzy w Ameryce Łacińskiej i soi w Ameryce Północnej zrównoważyło zmniejszenie areału upraw kukurydzy w Ameryce Północnej i ograniczenia dostaw rzepaku północnoamerykańskiego. Penetracja rynku przez soję Enlist E3TM osiągnęła ponad 45% całkowitego areału w Ameryce Północnej. Niekorzystny wpływ wymiany walut wynikał przede wszystkim z kursu tureckiej liry oraz euro, co częściowo zrównoważył real brazylijski.
 
Operacyjny EBITDA w segmencie w roku 2022 wyniósł 1,7 miliarda USD, czyli o 10% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Realizacja cen i bieżące działania dotyczące kosztów i produktywności więcej niż równoważą wyższe nakłady i koszty frachtu, niekorzystny wpływ wymiany walut, niższe wolumeny w Ameryce Północnej i większe inwestycje w działania B+R. W porównaniu do tego analogicznego okresu w roku ubiegłym marża operacyjnego EBITDA w segmencie wzrosła o około 45 punktów bazowych.
 
 
 
Rok fiskalny
 
Rok fiskalny
 
%
 
%
(w milionach $, chyba że zaznaczono inaczej)
2022
2021
Zmiana
Organiczna zmiana
Ameryka Północna
 
$5,178
 
$5,004
 
3%
 
4%
EMEA
$1,609
$1,599
1%
13%
Ameryka Łacińska
$1,758
$1,420
24%
22%
Azja i Pacyfik
$434
$379
15%
23%
Całkowita sprzedaż netto w segmencie nasion
 
$8,979
 
$8,402
 
7%
 
9%
Całkowity wynik operacyjny EBITDA w segmencie nasion
 
$1,656
 
$1,512
 
10%
 
Nie dotyczy

Podsumowanie dotyczące środków ochrony roślin

Sprzedaż środków ochrony roślin netto w czwartym kwartale roku 2022 wyniosła w przybliżeniu 2,2 miliarda USD, zaś w czwartym kwartale roku 2021 było to około 2,1 miliarda USD. Wzrost wartości sprzedaży wynikał z 7% wzrostu cen, częściowo zrekompensowanego 2% niekorzystnym wpływem kursów walut oraz 1% niekorzystnym wpływem portfela.
 
Wzrost cen miał charakter szeroko pojęty, występując we wszystkich regionach, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej i Północnej, i odzwierciedlając przede wszystkim wyższe ceny surowców i usług logistycznych, a także wartość naszej zróżnicowanej technologii. Nieustanną penetrację nowych produktów bardziej niż zrównoważyła duża ilość opadów i niska presja ze strony szkodników w krajach Azji-Pacyfiku oraz susza w Ameryce Łacińskiej. Niekorzystny wpływ wymiany walut wynikał przede wszystkim z kursu euro, co częściowo zrównoważył real brazylijski. Wpływ portfela wynikał ze zbycia w krajach Azji-Pacyfiku.
 
Operacyjny EBITDA w segmencie w czwartym kwartale roku 2022 wyniósł 332 miliony USD, to jest 9% więcej niż w czwartym kwartale roku 2021. Realizacja cen, korzystny miks i działania zwiększające produktywność bardziej niż równoważą wyższe nakłady, w tym koszty surowców i niekorzystny wpływ walut. W porównaniu do tego analogicznego okresu w roku ubiegłym marża operacyjnego EBITDA w segmencie wzrosła o ponad 60 punktów bazowych.
 
 
 
4Q
 
4Q
 
%
 
%
(w milionach $, chyba że zaznaczono inaczej)
2022
2021
Zmiana
Organiczna1 zmiana
Ameryka Północna
 
$931
 
$839
 
11%
 
12%
EMEA
$195
$220
(11)%
3%
Ameryka Łacińska
$835
$764
9%
7%
Azja i Pacyfik
$218
$264
(17)%
(7)%
Całkowita sprzedaż netto w 4Q w segmencie środków ochrony roślin
 
$2,179
 
$2,087
 
4%
 
7%
Całkowity wynik operacyjny EBITDA w 4Q w segmencie środków ochrony roślin
 
$332
 
$305
 
9%
 
Nie dotyczy
 
 
Sprzedaż środków ochrony roślin netto wyniosła w roku 2022 około 8,5 miliarda USD, zaś w roku 2021 było to około 7,3 miliarda USD. Wzrost wartości sprzedaży wynikał z 11% wzrostu cen oraz 9% zwiększenia wolumenu. Te zyski częściowo zrównoważył 3% niekorzystny wpływ kursów walut.
 
Wzrost cen występujący przede wszystkim w Ameryce Północnej i Łacińskiej odzwierciedlał głównie wyższe ceny surowców i usług logistycznych, a także wartość naszej zróżnicowanej technologii. Wzrost wolumenu wynikał z dalszej penetracji nowych produktów, w tym herbicydów EnlistTM i ArylexTM oraz insektycydu IsoclastTM, gdzie sprzedaż nowych produktów wzrosła o 33% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Niekorzystny wpływ wymiany walut wynikał przede wszystkim z kursu euro i tureckiej liry, co częściowo zrównoważył real brazylijski.
 
Operacyjny EBITDA w segmencie w roku 2022 wyniósł 1,7 miliarda USD, czyli o 40% niż w poprzednim roku. Ceny, wzrost wolumenu i działania zwiększające produktywność bardziej niż równoważą wyższe nakłady, w tym koszty surowców i niekorzystny wpływ walut. W porównaniu do tego analogicznego okresu w roku ubiegłym marża operacyjnego EBITDA w segmencie wzrosła o około 330 punktów bazowych, co w znacznej mierze wynikało z realizacji cen oraz nowych i zróżnicowanych technologii.
 
 
 
FY
 
FY
 
%
 
%
($ in millions, except where noted)
2022
2021
Change
Organic1 Change
 
North America
 
$3,116
 
$2,532
 
23%
 
24%
EMEA
$1,647
$1,524
8%
22%
Latin America
$2,687
$2,125
26%
24%
Asia Pacific
$1,026
$1,072
(4)%
4%
Total FY Crop Protection Net Sales
 
$8,476
 
$7,253
 
17%
 
20%
FY Crop Protection Operating EBITDA
 
$1,684
 
$1,202
 
40%
 
N/A
 
 

Prognozy na rok 2023

W roku 2023 perspektywy dla rolnictwa w dalszym ciągu pozostają dobre, m.in. ze względu na rekordowe zapotrzebowanie na zboża i rośliny oleiste, co wynika z nieustannej presji ze strony zapasów końcowych. Ceny surowców utrzymują się na poziomie wyższym od średniego w ujęciu historycznym, zaś rolnicy w dalszym ciągu utrzymują dobre wyniki w zakresie bilansów i dochodów, dzięki czemu mogą dążyć do zwiększenia zwrotu za pomocą technologii. Spółka oczekuje wzrostu powierzchni upraw w USA oraz w dalszym ciągu monitoruje zmienne warunki pogodowe na całym świecie.
Spółka przedstawiła prognozy na cały rok 2023. Corteva liczy na wartość sprzedaży netto w zakresie od 18,1 miliarda USD do 18,4 miliarda USD, co oznacza wzrost mediany o 5%. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny EBITDA osiągnie wartość w zakresie od 3,4 miliarda USD do 3,6 miliarda USD, co oznacza wzrost mediany o 9%. Zgodnie z oczekiwaniami operacyjny zysk na akcję osiągnie wartość z zakresu od 2,70 USD do 2,90 USD, tj. wzrost mediany o 5%, odzwierciedlając wyższy zysk i niższą średnią liczbę akcji, co częściowo równoważy przewidywana wyższa efektywna stawka podatkowa i wydatek z tytułu odsetek. Te prognozy nie obejmują ogłoszonych wcześniej przejęć w sektorze biologicznym, których zakończenie przewiduje się na pierwszą połowę roku 2023.
 
Spółka nie jest w stanie uzgodnić swych wskaźników finansowych niepodlegających standardom GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi podlegającymi takim standardom, ponieważ bez podejmowania bezzasadnych wysiłków nie może przewidzieć z zasadną pewnością niezależnych od siebie pozycji, w tym znaczących pozycji.


Tagi:
źródło: