| Autor: redakcja1

Leszek Weremczuk objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, które odbyło się w Toruniu 21 marca br. członkowie Izby zaakceptowali kandydaturę Leszka Weremczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego.

Leszek Weremczuk objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego to kolejne zawodowe wyzwanie Leszka Weremczuka, który od 3 lipca 2023 roku pełnił w Izbie funkcję dyrektora ds. rozwoju. Obecnie przejmie obowiązki Michała Spaczyńskiego, który po 19 latach pracy w Izbie zdecydował się na kontynuację swojej kariery zawodowej poza jej strukturami.

Do jego głównych obowiązków należeć będzie bieżące zarządzanie działaniami Izby, w tym koordynowanie i zarządzeni największymi projektami, które realizuje Izba jakimi są wystawy AGRO SHOW w Bednarach i Zielone AGRO SHOW w Ułężu.

Leszek Weremczuk z rolnictwem związany jest od 40 lat. Jak sam twierdzi, to nie tylko praca, ale podobnie jak ogrodnictwo, również jego pasja. Dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w pracę na rzecz PIGMiUR. Przed objęciem stanowiska dyrektora ds. rozwoju przez 15 lat zasiadał w Radzie Izby, również jako jej wiceprzewodniczący.

Urodzony 16 lipca 1960 r. w Siedlcach na Mazowszu, od 1965 r. jest mieszkańcem Kutna w województwie łódzkim. Po ukończeniu w 1984 r. studiów o kierunku ogrodnictwo i uzyskaniu tytułu mgr inż. ogrodnik, podjął pracę jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Mieczysławowie koło Kutna. W 1985 r. rozpoczął pracę w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego jako Inspektor ds. Plantacji Nasiennych. W 1997 r. został zatrudniony w PPHU Rolmasz Kutno, dawnej Fabryce Maszyn Rolniczych Kraj Kutno, na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Marketingu i Handlu. Od 1999 r. w Agromie Kutno pracował jako szef zespołu handlowego. W lipcu tego samego roku został Dyrektorem ds. Marketingu i Handlu w firmie Expom Krośniewice. Kolejny etap zawodowej kariery rozpoczął w lutym 2022 r. po objęciu stanowiska Dyrektora ds. Rozwoju Sieci Dealerskich w Unii Grudziądz.

Leszek Weremczuk uczestniczył w założeniu Grupy Agro 7, która powstała w 1997 r. i był jej koordynatorem do stycznia 2022 r. To nie tylko pasjonat rolnictwa i ogrodnictwa. Wśród jego szerokich zainteresowań są także modelarstwo samochodowe, filatelistyka, numizmatyka, motoryzacja. Jest także miłośnikiem zwierząt, a w szczególności psów.

Doświadczenie, wieloletnia znajomość branży, znakomita umiejętność nawiązywania relacji, komunikatywność oraz zaangażowanie w sprawy Izby pana Leszka z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju PIGMiUR.Tagi:
źródło: