| Autor: redakcja1

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł.

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii
W związku z sytuacją pandemiczną, rok 2020 okazał się dużym wyzwaniem, zakończonym niewielkim obniżeniem wyników finansowych w stosunku do rekordowego roku poprzedniego 2019. Przyczyniło się do tego utrzymanie popytu w kluczowym segmencie nawozowym i relatywnie niskie koszty surowców we wszystkich segmentach. Segment Nawozy był odpowiedzialny za 60% łącznych przychodów i 62% marży EBITDA. Segment Tworzywa już wcześniej zmagał się z problemami związanymi z nadpodażą, a pandemia te niekorzystne tendencje rynkowe pogłębiła. W tym okresie zwiększyło się natomiast znaczenie segmentu Chemia, w ramach którego Grupa prowadzi zdywersyfikowaną asortymentowo działalność. Segment ten po raz pierwszy od 2017 roku zakończył rok z dwucyfrową marżą EBITDA. W IV kwartale 2020 roku Grupa Azoty wypracowała, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, wyższe przychody (2,7 mld zł, wzrost o 3,5% r/r) oraz wynik EBITDA (319 mln zł, wzrost o 47,3% r/r).
 
- Pomimo niezwykle wymagającego otoczenia rynkowego, konieczności szybkiego dostosowywania się do warunków i restrykcji wymuszonych przez pandemię koronawirusa, na wyniki finansowe za 2020 rok patrzymy z optymizmem. Sektor rolniczy okazał się odporny na niekorzystne okoliczności, a wolumen sprzedaży się zwiększył. Segment Nawozy Agro zapewnił po raz kolejny Grupie Azoty największą część marży. Dostrzegamy trudną sytuację w Segmencie Tworzyw, jednocześnie zakładamy, że wraz z końcem pandemii sytuacja wróci do równowagi, a popyt na poliamid i dalej przetwarzane produkty będzie wzrastał. Miniony rok to przede wszystkim kontynuacja budowy naszej flagowej inwestycji Polimery Police, dalszego rozwijania portfolio produktów zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, umożliwiających wzmacnianie silnej pozycji rynkowej Grupy Azoty w Europie. W naszych działaniach i planach przykładamy ogromną wagę do wdrażania technologii i infrastruktury zapewniających czystą energię. Prowadzimy projekty w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji, a w szczególności gazów cieplarnianych w tym CO2. Powołaliśmy zespól ds. śladu węglowego oraz dopracowujemy plany i projekty dekarbonizacyjne. Wszystkie te czynniki przedstawimy przy okazji prezentacji nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 
Rok 2020 to również intensyfikacja działań w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Jako przykład można wskazać produkt Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem ureazy, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery. Co istotne, stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r., a w ofercie Grupy Azoty jest dostępny już od kilku miesięcy.
 
Nawozy
 
Segment Nawozy osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 6 364 mln zł w stosunku do 6 716 mln zł rok wcześniej, notując marżę EBITDA w wysokości 12,9%, podczas gdy w 2019 roku marża dla segmentu była nieznacznie wyższa i wynosiła 14,4%. Wyniki segmentu wskazują, że pandemia nie wpłynęła negatywnie ani na marżę ani na wolumen sprzedaży, który był o 3,5% wyższy niż w 2019 roku. Stabilny popyt powodował, że kluczowe dla segmentu były kwestie logistyczne i bezpieczeństwa dostaw.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: