| Autor: petroconsulting

Zarządzanie stacjami paliw przez przeglądarkę internetową

Mailowe raporty dobowe, sms-y alarmowe, platforma www - najnowsze trendy w systemach zarządzania stacjami paliw. Rozwiązania dla firm posiadających punkty tankowania daleko od siedziby biura.

Zarządzanie stacjami paliw przez przeglądarkę internetową
Szukając sposobu na racjonalne gospodarowanie paliwem nowoczesna firma nie musi szukać rozwiązań zagranicznych producentów. Grudziądzka firma PetroConsulting jest obecna już od 18 lat na rynku nowoczesnych rozwiązań zarządzania gospodarką paliwową. W ofercie oprócz typowej automatyki stacji paliw jak dystrybutory paliw, sondy poziomu itp. znajdują się systemy rozliczania paliwa w 15 stopniach Celscjusza, programy i terminale do bezgotówkowego tankowania pojazdów, układy opomiarowania zbiorników i systemy zarządzania stacjami paliw.

PetroManager NET wypełni zadania zarządzania niezależnie od ilości pojazdów tankowanych na stacji paliw, dziennego obrotu czy ilości zbiorników w zarządzanej sieci. Spośród dostępnych na rynku systemów wyróżnia się jako pewny w działaniu i niedrogi w utrzymaniu. Zbudowany został od podstaw w polskiej firmie – dostępne szkolenia z obsługi i telefoniczna pomoc techniczna uzupełniają wygodę obsługi polskiego menu wszystkich produktów firmy PetroConsulting.

W najnowszej odsłonie oprogramowanie PetroManager NET oprócz standardowych funkcji jak prowadzenie bezgotówkowych rozliczeń paliwa w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza, zdalne informowanie o statusie pojazdów i zbiorników oferuje udoskonalenia ważne dla właścicieli i menadżerów odległych stacji paliw. Każdy system powinien alarmować o nieprawidłowościach typu wyciek paliwa, pojawienie się wody w paliwie, stan paliwa poniżej dopuszczalnego poziomu.

Są to bardzo ważne informacje dla osoby zarządzającej stacją paliw i powiadomienie o takich zdarzeniach nie powinno ograniczać się jedynie do wyświetlenia komunikatu na ekranie centralki alarmowej w pobliżu zbiornika. Również sygnalizacja dźwiękowa i świetlna nie są gwarantem pewnego powiadomienia a co za tym idzie bezpiecznego i nieprzerwanego funkcjonowania stacji paliw. W przypadku samoobsługowej stacji paliw w lokalizacji znacznie oddalonej od siedziby firmy, a często i innych zabudowań jak stacje na budowach, zrywkach lasu czy odwiertach geologicznych alarm powinien docierać do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo paliwa w możliwie krótkim czasie. Szybkie powiadomienie o zaistniałej sytuacji wydatnie skraca czas awaryjnego unieruchomienia stacji lub sprzętu z powodu braku paliwa.

 
Najpewniejszym sposobem przekazania informacji jest cykliczny raport informujący o poprawnym działaniu stacji i jej statusie oraz alarm wysyłany w przypadku niewłaściwego funkcjonowania urządzeń, nieszczelności zbiornika, podmianie paliwa czy informacje o konieczności dostawy. System PetroManager NET zarządzając urządzeniami na stacji paliw pozwala na zdefiniowanie rodzajów raportów i alarmów, adresatów informacji oraz kanału wysyłki. Korzystając z łącz GPRS PetroManager NET może wysyłać wiadomości w formie sms lub maila.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zdalnym stacjom paliw możliwe jest zastosowanie dwóch kart SIM od dwóch różnych operatorów a także stworzenie wieloosobowych grup odbiorców – w tym możliwość informowania patroli interwencyjnych służb ochroniarskich, służb miejskich lub dostawcy paliw. Zasadnicza zaleta nowej wersji PetroManager NET polega na wykorzystaniu sieci GSM do wysyłki wiadomości tekstowej na podany numer telefonu, co znacznie skraca czas reakcji na zdarzenia krytyczne. W przypadku informacji raportowych, które nie wymagają natychmiastowej reakcji system wysyła powiadomienia drogą mailową.

Również mailem mogą być udostępniane informacje o wydajności dystrybutorów, przebiegu tankowania, statusie stacji paliw, jej dziennym obrocie, poziomie paliwa w zbiornikach magazynowych itp. Nowe funkcje systemu PetroManager NET ułatwiają też utrzymanie ruchu - nagły lub stopniowy spadek wydajności dystrybutora stacyjnego powinien być impulsem do przyjrzenia się prawidłowości jego działania. Podobnie jak przerwy w trakcie tankowania pojazdu mogą być przypadkowym zdarzeniem lub mogą sygnalizować manipulacje przy nalewaku i kradzież paliwa podczas tankowania.

Zbierane długookresowo dane mogą służyć do analizy gospodarki paliwami – informują o odchyleniach od norm zużycia paliwa, dokładnych kosztach związanych z utrzymaniem danego odcinka prac itp. Wszystkie te informacje dostarcza udostępnia i analizuje PetroManager NET.
Bieżący podgląd statusu stacji przez przeglądarkę internetową znacznie ułatwia planowanie dostaw paliwa i rozliczania magazynowego. Szczególnie docenią tę możliwość właściciele kilku stacji paliw lub zbiorników oddalonych od siedziby firmy – operacje wydania i przyjęcia paliwa, poziom i temperatura paliwa są rejestrowane automatycznie i dostępne natychmiast przez przeglądarkę internetową.

Rozsyłane smsem lub mailem informacje są kopią danych dostępnych przez przeglądarkę internetową. Dzięki bezpiecznemu logowaniu dane na serwerze są widoczne z każdego miejsca na ziemi z dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę www. Dotychczasowe wersje konkurencyjnych systemów oferowały podobne możliwości jedynie do archiwizacji lub bieżącego podglądu przez przeglądarkę internetową.

PetroManager NET wyróżnia spośród innych systemów zarządzania gospodarką paliwową dostępnych na światowym rynku dublowanie zapisu newralgicznych danych. Jedna kopia zostaje w lokalnej a druga w internetowej bazie danych. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe i bezpieczne archiwizowanie informacji o stanie stacji paliw, niezależnie od ilości i lokalizacji zarządzanych obiektów – jedynym wymaganiem jest zasięg sieci komórkowej. W ten sposób system PetroManager tworzy zapasowe kopie bezpieczeństwa – przez cały czas są one zapisywane w obu modułach systemu – serwerze internetowym i lokalnym dysku twardym.

Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – przez cały czas działania, moduł lokalny gromadzi i przesyła dane do serwera, a w przypadku zerwania połączenia zaktualizuje dane na serwerze internetowym natychmiast po odzyskaniu połączenia. Zerwanie połączenia internetowego nie ma wpływu na działanie stacji paliw ani systemu obsługi klienta czy systemu tankowania bezgotówkowego – wszystkie funkcje sterowania automatyką działają niezależnie od serwera.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!