Krajowa Izba Biopaliw zaprasza do udziału w konferencji European Biodiesel 2012 w Krakowie

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Biopaliw przystąpiła jako partner wspierający organizację Międzynarodowej Konferencji European Biodiesel 2012, jaka odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2012 roku w Krakowie.

Krajowa Izba Biopaliw zaprasza do udziału w konferencji European Biodiesel 2012 w Krakowie
Konferencja jest jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń tego rodzaju i skierowana jest w szczególności do producentów estrów metylowych, firm transportowych, dostawców surowców rolnych, sektora finansowego, rafinerii petrochemicznych, koncernów samochodowych, firm dostarczających urządzenia do wytwarzania biokomponentów oraz branżowych organizacji pozarządowych.

 

W programie konferencji przewidziano następującą tematykę obrad i występień:

  • Polityka biopaliwowa Unii Europejskiej: stan obecny i persptywy na przyszłość;
  • Wdrażanie polityki biopaliwowej UE w krajach członkowskich;
  • Dostosowanie do zmian: Jak europejscy producenci biodiesla mogą sprostać wyzwaniom;
  • Kluczowe kierunki stojące przed przemysłem biodiesla: perspektywa globalna;
  • Perspektywa popytowa oleju napędowego. Konsekwencje dla sektora wytwórczego estrów;
  • Rozwiązania i rekomendacje w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC);
  • Innowacje i rozwój technologiczny w produkcji biodiesla;
  • Zrównoważone surowce do produkcji biodiesla: stan obecny i perspktywy na przyszłość;
  • Strategia na rzecz transport niskowęglowego na lądzie, morzu i w powietrzu: perspektywiczna rola biodiesla i biopaliw lotniczych.

Program szczegółowy dostępny jest na stronie konferencji pod adresem: http://v11.vuturevx.com/exchange-sites/Whitmore%20Group/59/events-pdfs-eu/eaf5-mkt-agenda.pdf

 

W ramach konferencji 12 czerwca 2012 przewidziana jest ponadto wizyta studyjna w fabryce estrów LOTOS Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach. Liczba uczestników wizyty ograniczona jest ściśle do 30 osób (decyduje kolejności zgłoszeń do udziału w konferencji).

 

Informacja i rejestracja:

prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami. Osoba kontaktowa:

Cheryl Williams:

tel. +44 207 981 2503

email cwilliams@acieu.net

 

Ważne informacje dla Członków KIB!

 

W związku z partnerstwem Krajowej Izby Biopaliw przy organizacji konferencji European Biodiesel 2012 dla członków Stowarzyszenia przygotowana została specjalna oferta udziału w postaci 15% rabatu w opłacie rejestracyjnej. W przypadku zainteresowania rejestracja musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2012 roku z podaniem specjalnego kodu. Aby otrzymać promocyjny kod zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem KIB.


 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!