UE i strony powiązane

 • 2021-01-04

  UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

  Przepisy i regulacje

  Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

 • 2020-03-26

  Wpływ COVID-19 na rolnictwo w UE

  Przepisy i regulacje

  Mimo pandemii wirusa COVID-19 europejskim rolnikom i spółdzielniom rolniczym jak dotąd udaje się utrzymać dostawy żywności dla obywateli w całej Unii, chroniąc tym samym bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Co więcej EFSA potwierdziła na chwilę obecną brak dowodów, by wirus był przenoszony w żywności.

 • 2020-02-25

  UE nie dba wystarczająco o rolnictwo?

  Przepisy i regulacje

  Copa i Cogeca przyjęły do wiadomości i przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej WPR na poziomie niższym od obecnego. Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca...

 • 2019-04-12

  Konsekwencje brexitu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się konferencja na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

 • 2018-10-05

  Import biodiesla z Argentyny będzie objęty cłami wyrównawczymi?

  Finanse i prawo

  Po zeszłorocznej decyzji DG TRADE dotyczącej nieoczekiwanego zniesienia ceł antydumpingowych na biodiesla, w okresie od września 2017 r. do lipca 2018 r. nastąpił drastyczny wzrost wolumenu importu do Unii Europejskiej z Argentyny o 1,5 miliona ton.

 • 2018-08-07

  Dodatkowe wsparcie finansowe od KE

  Przepisy i regulacje

  Komisja Europejska wspiera europejskich rolników, którzy borykają się ze skutkami katastrofalnych susz. Rolnicy będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać płatności bezpośrednie i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na potrzeby żywienia zwierząt będą też mogli w bardziej elastyczny sposób użytkować grunty, których zwykle nie wykorzystuje się do produkcji.

 • 2018-06-01

  Budżet UE: wspólna polityka rolna po 2020 r

  Dotacje i dopłaty

  1 czerwca w Brukseli podczas konferencji prasowej zostały ogłoszone wnioski i propozycje na temat budżetu UE 2021-2027, co ma duże znaczenie dla polskiego rolnictwa. Komisja proponuje modernizację oraz uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR).

 • 2017-10-05

  Parki narodowe dostaną 20 mln zł na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

  Z życia instytucji

  Inwestycje mające na celu ocenę stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych są przedmiotem unijnego konkursu, w którym rozdysponowanych zostanie 20 mln zł.

 • 2017-09-13

  Opłata recyklingowa to nie podatek

  Z życia instytucji

  Opłata recyklingowa za lekką torbę foliową wynika z wymogów Unii Europejskiej i bardzo łatwo można jej uniknąć, używając toreb wielokrotnego użytku. Bardzo lekkie torby foliowe, tzw. zrywki niezbędne ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, będą zwolnione z opłaty.

 • 2017-09-10

  Copa i Cogeca apelują o narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach WPR

  Z życia instytucji

  Ze względu na ekstremalne wahania na rynkach, Copa i Cogeca zwróciły się 5 września 2017 r. do ministrów rolnictwa UE o zwrócenie większej uwagi na środki pozwalające rolnikom na lepsze zarządzanie ryzykiem w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

 • 2017-06-12

  Młodzi Polacy chętnie studiują na zagranicznych uczelniach

  Z kraju

  Nadal rośnie liczba maturzystów, którzy decydują się na kontynuację nauki zagranicą. W tym roku, liczba aplikacji na zagraniczne uczelnie wzrosła już o 20% – jak wskazuja sporządzone statystyki Elab Education Laboratory. Należy podkreślić, że chętnych może być znacznie więcej, ponieważ co czwarty student, swoją ostateczną decyzję podejmie dopiero po uzyskaniu wyników...

 • 2017-06-08

  Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany przez NIK

  Ryby

  Jak wskazuje najnowszy raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczący unijnego systemu kontroli rybołówstwa, państwa członkowskie oraz Komisja Europejska poczyniły w ostatnich latach duże postępy właśnie w tym obszarze. Niemniej jednak, UE nie ma wystarczająco skutecznego systemu kontroli, który wspierałby wspólną politykę rybołówstwa, na co szczególną uwagę...

 • 2017-06-03

  Euro zamiast polskiej złotówki?

  Finanse i prawo

  W drugiej połowie maja br. media obiegła szybko potem zdementowana informacja o przymusowym przyjęciu euro przez wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2025 roku. Mimo tego, że nasz kraj tak naprawdę spełnia już wszystkie wymogi, jedynie poza obecnością w systemie ERM II – kryteria konwergencji, do strefy euro się na razie nie wybiera. Jak podkreślił Tomasza Wojtasiewicza z Wyższej...

 • 2017-06-02

  Przedsiębiorcy z sektorów przetwórstwa, chowu i hodowli ryb mogą ubiegać się o pomoc finansową

  Dotacje i dopłaty

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rybnych, chowu lub hodowli ryb mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w ramach działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wnioski o taką pomoc można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na...

 • 2017-05-31

  Problemy producentów drobiu

  Drób i jaja

  Na obszarach występowania ptasiej grypy ceny za drób były zdecydowanie niższe i doprowadziły do trudnych sytuacji finansowych właścicieli gospodarstw. Ptasie fermy znajdujące się w wyznaczonych chorobą regionach, po dniu 28 lutego 2017 roku nie miały szansy na ubieganie się o rekompensaty ze względu na zbyt krótki czas składania wniosków.