Krajowa Izba Biopaliw

 • 2017-02-22

  PSPO: Śruta rzepakowa jest cennym źródłem białka paszowego

  Przerób nasion rzepaku w 2016 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 2,46 mln ton umożliwił wyprodukowanie w tym okresie 1,37 mln ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.

 • 2015-10-02

  Biopaliwa transportowe u progu zmian

  W dniu 24 września 2015 roku w Centrum targowo-konferencyjnym XXI EXPO w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Biopaliwa transportowe – u progu zmian”, zorganizowaną przez Krajową Izbę Biopaliw.

 • 2015-02-27

  UE ogranicza udział biokomponentów pochodzenia rolniczego w rynku paliw do 6%

  Przyjęte przez komisję środowiska w Parlamencie Europejskim stanowisko zakłada ograniczenie do 6 proc. udziału biokomponentów pochodzenia rolniczego w rynku paliw. Pomysłodawcy argumentują, że rosnące zapotrzebowanie na biopaliwa pośrednio wpływa na wzrost emisji szkodliwych substancji. Polska kilka tygodni temu – z czteroletnim opóźnieniem – w pełni wdrożyła unijną...

 • 2014-11-26

  Rekordowe zbiory upraw pod biopaliwa

  W tym roku padnie rekord zbiorów upraw przeznaczonych na produkcję biopaliw. Samego rzepaku będzie 3,2 mln ton. Uprawą zajmuje się ponad 80 tys. gospodarstw rolnych w Polsce. Biopaliw zużywa się w naszym kraju coraz więcej – w tym roku ich udział wyniesie 7,1 proc. Do 2020 r. powinno to być 10 proc.

 • 2014-03-12

  Koalicja Na Rzecz Biopaliw ws. artykułu „Polska otwiera rynek na biopaliwa drugiej generacji”

  Komunikat prasowy Koalicji Na Rzecz Biopaliw w związku z publikacją w dniu 23 lutego 2014 r. artykułu pt. „Polska otwiera rynek na biopaliwa drugiej generacji”.

 • 2013-07-18

  Wpływ biopaliw na ceny żywności jest zawyżany

  Trzy europejskie stowarzyszenia reprezentujące łańcuch wytwórczy biodiesla tj., Europejski Sojusz Roślin Oleistych (EOA), Europejska Federacja Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych (FEDIOL) oraz Europejska Rada Biodiesla (EBB) przedstawiły Prezydencji Litewskiej własne stanowisko w sprawie zmiany polityki biopaliwowej. Apelują w nim o odrzucenie obowiązku stosowania...

 • 2013-07-16

  Posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw

  W dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie sygnatariuszy Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez organizacje reprezentujące krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów.

 • 2013-05-31

  Nie ma argumentów opartych na faktach, przemawiających za trafnością naukową i spójnością włączenia czynników ILUC

  W ostatnim czasie opublikowany został raport autorstwa prof. Matthias’s Finkbeinera z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie pt. „Pośrednie zmiany użytkowania gruntów w bilansach ekologicznych – trafność naukowa i zgodność z międzynarodowymi standardami”. Publikacja poświęcona jest szczegółowej diagnozie zjawiska ILUC w kontekście rzetelności analiz naukowych, które...

 • 2013-04-25

  Seminarium "Czysta energia dla transportu"

  Alternatywne paliwa w transporcie takie jak energia elektryczna, wodór, gaz czy biopaliwa to temat seminarium z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli branży.

 • 2012-09-19

  Misje biznesowe w Japonii dla polskich firm z sektora energetycznego oraz technologii związanych ze środowiskiem

  Polskie firmy z sektora energetycznego oraz technologii związanych ze środowiskiem mają szansę na udział w misjach biznesowych w Japonii. Misje organizowane są w ramach programu Unii Europejskiej EU Gateway to Japan and Korea, który wspiera firma doradcza Deloitte. W ramach projektu wybrane podmioty z sektora będą mogły zaprezentować swoją ofertę firmom japońskim zainteresowanym...

 • 2012-09-17

  FAO prognozuje światową produkcję zbóż w 2012 roku

  Ostatnie szacunki FAO wskazują, że światowa produkcja zbóż w 2012 roku wyniesie ok. 2,295 mld ton i będzie niższa w stosunku do rekordowego 2011 roku o 2,2%. Wynik ten oznacza, że poprzednie wyliczenia FAO opublikowane w lipcu br. musiały zostać obniżone, czego główną przyczyną było pogorszenie warunków uprawy kukurydzy w Stanach Zjednoczonych spowodowane suszą.

 • 2012-08-30

  KIB na temat projektu ustawy o OZE

  Mając na uwadze zaprezentowaną oficjalnie pod koniec lipca br. przez Ministerstwo Gospodarki kolejną wersję projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, Krajowa Izba Biopaliw przedstawiła w ostatnim czasie swoją opinię Departamentowi Energii Odnawialnej na ten temat kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej,...

 • 2012-08-29

  USA: E15 z teorii do praktyki

  Pomimo ostatnich zawirowań na amerykańskim rynku kukurydzy związanych z suszą, Stany Zjednoczone nie rezygnują z dalszej dywersyfikacji paliw transportowych. Podjęta jeszcze w czerwcu br. przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) decyzja o zatwierdzeniu sprzedaży benzyny z 15% udziałem etanolu (E15) przechodzi z teorii do praktyki. Sieć Zarco 66 zdecydowała właśnie o rozszerzeniu...
Krajowa Izba Biopaliw to polska organizacja zrzeszająca producentów biopaliw i surowców do ich produkcji. Celem Izby jest promowanie rozwoju rynku biopaliw w Polsce oraz wspieranie jej członków poprzez m.in. działania informacyjne i edukacyjne, udział w pracach legislacyjnych i standardizacyjnych oraz reprezentowanie interesów branży w różnych forach. Krajowa Izba Biopaliw powstała w 2004 roku i obecnie jest jednym z najważniejszych polskich podmiotów zajmujących się biopaliwami.