Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, który odbył się 18 maja br. na Wydziale Inżynierii Produkcji podczas obchodów Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
„Jestem dumny, że organizatorzy nadając Konkursowi ogólnokrajowy charakter włączyli do rywalizacji niemalże wszystkie szkoły ponadgimnazjalne kształcące w kierunkach rolniczych z terenu całej Polski, w tym również wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – podkreślił wiceminister zwracając się do organizatorów i finalistów konkursu.
 
Podsekretarz stanu zwrócił także uwagę na fakt, że „możliwość zgłębienia wiedzy o ergonomii, zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami techniki rolniczej, ale także nowymi rozwiązaniami i technologiami w rolnictwie, przyczyni się do tego, że praca w rolnictwie będzie bardziej przyjazna i bezpieczna”.
 
W szkolnych eliminacjach (pierwszy etap konkursu) wzięło udział około 3900 uczniów z 181 szkół ponadgimnazjalnych, które zgodnie z regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. Do etapu centralnego konkursu zgłoszono 176 uczniów szkół rolniczych z terenu całej Polski, w tym 45 ze szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Do finału przystąpiło 133 uczniów (w tym 13 dziewcząt). Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, gdyż poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.
 
Finał konkursu składał się z dwóch części: pierwszej - testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań, obowiązkowego dla wszystkich uczestników etapu centralnego, który należało rozwiązać w ciągu 30 minut.; drugiej – praktycznej.

Laureaci otrzymali indeksy z rąk prorektora SGGW ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej.

 
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk podsumował wyniki Konkursu oraz wręczył nagrody i dyplomy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!