Konferencja prezentująca "Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020"

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 maja odbyła się konferencja, podczas której Marek Sawicki zaprezentował "Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020".

Konferencja prezentująca
Strategia ta 25 kwietnia br. została przyjęta przez Radę Ministrów. Minister podkreślił jej znaczenie w kontekście projektowania rozwoju kraju oraz przywołał główne założenia dokumentu, w tym w szczególności przyjęty w strategii model rozwoju zrównoważonego. Zaprezentowane zostały także wyniki oceny ex-ante strategii oraz cele, priorytety i kierunki interwencji zaprojektowane w tym dokumencie.
 

Strategia ta wpisuje się w myślenie strategiczne na poziomie Unii Europejskiej i zachowuje spójność ze Strategią UE 2020 oraz kierunkiem myślenia o rozwoju gospodarczym UE, co pozwoli efektywniej wykorzystać środki z funduszy pomocowych UE. Działania zaprojektowane w strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. starzenia się społeczeństw, zmian klimatu, wymiany pokoleń, rozwoju technologii informacyjnym, mobilności zawodowej oraz mobilności terytorialnej. Jest to dokument, w którym wyznaczone zostały kierunki działań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i unijnych. Działań – które zostały określone przez pryzmat zasobów i funkcji jakie pełnią obszary wiejskie, rolnictwo i rybactwo w Polsce i na świecie oraz w oparciu o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo, konkurencyjność i środowisko. Strategia była opracowywana w bardzo otwarty sposób przy udziale środowisk naukowych - blisko 40 niezależnych ekspertów rolniczych uczelni publicznych i ośrodków naukowo-badawczych.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!