Spotkanie z rolnikami województwa łódzkiego

Podsekretarz stanu Bogdan Dombrowski spotkał się z rolnikami – producentami ziemniaków oraz przedstawicielami samorządu województwa łódzkiego. W rozmowach uczestniczyli także wicewojewoda łódzki Paweł Bejda oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk.

Spotkanie z rolnikami województwa łódzkiego

Wiceminister rolnictwa zaapelował do producentów ziemniaków o organizowanie się w grupy producentów rolnych, w celu podejmowania wspólnych działań, związanych między innymi ze zbytem płodów rolnych. – Odpowiednie zorganizowanie i dostosowanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu pozwala na zapewnienie sobie silniejszej pozycji na rynku, wyższych cen, a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów – podkreślił Bogdan Dombrowski.
 

Tematem przewodnim spotkania była ocena sytuacji na rynku ziemniaka, w tym problemy związane z niskimi cenami tego produktu. Zaprezentowane zostały aktualne dane dotyczące cen według informacji zebranych z rynków hurtowych oraz statystyk GUS. Dyskusja dotyczyła również wielkości eksportu i importu ziemniaków.
 

Według danych GUS wielkość importu w pierwszych czterech miesiącach 2012 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jest mniejsza. Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozują, że wzrost produkcji ziemniaków i niskie ceny na krajowym rynku mogą spowodować obniżenie importu ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji. Ponadto przewidują, że ceny ziemniaków z głównego zbioru będą wyższe, aniżeli w sezonie poprzednim. Jednak decydujący wpływ będzie tu mieć dalszy przebieg wegetacji i faktyczna wielkość zbioru. W odniesieniu do eksportu, przedstawiciele IJHARS zwrócili uwagę na fakt, że nie ma przeszkód formalno-prawnych w sprzedaży ziemniaków na rynek europejski, jednak produkty muszą spełniać wspólnotowe normy jakościowe.
 

Podczas spotkania ustalono, że Inspekcje przeprowadzą kontrolę jakości ziemniaków będących w obrocie oraz kontrolę oznakowania ziemniaków, w tym ziemniaków z importu.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!