Najczęściej zadawane pytania dotyczące wieku emerytalnego

Dnia 1 października 2017 br., wejdzie w życie ustawa dotycząca zmniejszenia powszechnego wieku emerytalnego. Kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat, natomiast mężczyzna w wieku 65 lat.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wieku emerytalnego

Kiedy zostanie Tobie przyznana emerytura?


Aby emerytura została przyznana, należy poprawnie wypełnić wniosek. Niniejszy wniosek, można złożyć 30 dni przed dniem, w którym zostanie ukończony powszechny wiek emerytalny.
 

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury?


Moment przejścia na emeryturę jest kwestią indywidualną i każdy z nas, może o tym zadecydować sam. Należy jednak mieć na uwadze, że jej wysokość zależy przede wszystkim od kilku ważnych czynników:
  • opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne;
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego;
  • średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.
W takiej sytuacji, oznacza to, że im dłużej pracujesz (czyli płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.
 

Kiedy zostanie Tobie przyznana emerytura minimalna?


W sytuacji, gdy Twoja emerytura będzie niska, ale Twój stan ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:
  • co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą,
  • co najmniej 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
zostanie Tobie przyznana emerytura minimalna. Od 1 marca 2017 roku wynosi ona 1000 zł.

Czy zostaną zachowane Twoje prawa do świadczeń?


Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do:

  • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego;

  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

  • emerytury pomostowej;

  • renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe),

to zostaną one zachowane po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Warto podkreślić, że można ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że zostało ukończone 60 lat w przypadku kobiety oraz 65 lat w przypadku mężczyzny.Tagi:
źródło: