| Autor: redakcja1

Eksport unijnej pszenicy znacznie przyspieszył w ostatnich tygodniach

W tygodniu kończącym się 24-lutego kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) 159 tys. ton pszenicy miękkiej, ale wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę.

Eksport unijnej pszenicy znacznie przyspieszył w ostatnich tygodniach
Dla porównania, tydzień wcześniej UE wyeksportowała rekordowe w tym sezonie 558 tys. ton tego zboża - po korekcie (tylko 201 tys. ton w pierwotnym raporcie). Od początku lipca (początek sezonu 2018/19) wywieziono poza UE 11,23 mln ton pszenicy miękkiej, czyli nadal o 1/5 mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2017/18. Unijny eksport pszenicy przyspieszył w ostatnich tygodniach i jest na dobrej drodze do wykonania celu postawionego przez KE na poziomie 18 mln ton (pszenicy miękkiej).
 
W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie pszenicy poza UE był mały i wyniósł 15,1 tys. ton. Od początku sezonu wyeksportowaliśmy poza UE 869,3 tys. ton, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów unijnej pszenicy. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,7% unijnego eksportu, a wyprzedzają nas Niemcy (10,1%), Rumunia (21,6%) i Francja (45,1%). Tuż za nami jest Litwa z wynikiem 7,6% (851 tys. ton).
 
 
W sezonie 2018/19 UNIJNY IMPORT ZBÓŻ WZRÓSŁ o ponad 1/3, a kukurydzy o blisko połowę - licząc rok do roku
 
Prawie 60% sprowadzonej kukurydzy i 20% pszenicy pochodzi z Ukrainy. Rosja odpowiada za ponad 1/4 importowanej do Unii Europejskiej pszenicy.
 
Import - zboża razem:
 
Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 20,873 mln ton i jest o 36% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).
 
Import - kukurydza:
 
W raportowanym tygodniu (kończący się 24-lutego) sprowadzono do UE: 419.034 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 16,078 mln ton. Oznacza to wynik o 45% lepszy niż przed rokiem.
 
Źródła importu kukurydzy:
 
Nieco ponad 80% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Ukraina (9,26 mln ton=58%) i Brazylia (3,91 mln ton=24%). Pozostałe liczące się kierunki importu to: Kanada (8%) oraz Argentyna i Serbia - po 2%.
 
W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł ponad 2 razy - częściowo  kosztem ziarna pochodzącego z Brazylii.
 
Import -  pszenica:
 
W analizowanym tygodniu (kończącym się 24-lutego) sprowadzono na teren UE  22.757 ton pszenicy (miękka, durum oraz mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 4,041 mln ton pszenicy (razem z mąką). Jest to wynik o 9% lepszy niż w tym samym okresie sezonu 2017/18.
 
Źródła importu pszenicy:
 
Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Rosja (0,86 mln t=27%), Ukraina (0,64 mln ton=20%), Kanada (0,55 mln ton=17%). Warto zauważyć, że import rosyjskiej pszenicy miękkiej wzrósł trzykrotnie - licząc rok do roku.
 
Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,37 mln ton=50%) i USA (0,173 mln ton=23%).
 


Tagi:
źródło: