| Autor: mikolaj

W sezonie 2015/2016 wzrósł krajowy popyt na zboża

Szacuje się, że w sezonie 2015/2016 nastąpił nieznaczny wzrost krajowego popytu na zboża ze względu na większą niż rok wcześniej produkcję drobiu, wołowiny i mleka.

W sezonie 2015/2016 wzrósł krajowy popyt na zboża

Zużycie zbóż w Polsce

W ocenie Agencji Rynku Rolnego zużycie zbóż na cele paszowe zwiększy się w porównaniu z poprzednim sezonem o 3% do 17,3 mln ton. Przerób zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu spadkowi. Z uwagi na niższe niż przed rokiem zbiory możliwe jest ograniczenie zużycia zbóż na cele przemysłowe do 2,4 mln ton.
 
Niemniej jednak, wykorzystanie ziarna do siewu może ulec wzrostowi. W sumie krajowy popyt na zboże w sezonie 2015/2016 prawdopodobnie będzie wyższy o 0,3% niż w poprzednim roku gospodarczym i może przekroczyć 27,2 mln ton.
 
W kolejnym sezonie możliwa jest zniżka zapotrzebowania na zboża z uwagi na malejące pogłowie trzody chlewnej.Tagi:
źródło: