| Autor: redakcja1

Tempo polskiego eksportu pszenicy (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześniej

W tygodniu (25-31.03.2019) Polska wyeksportowała poza UE tylko 1.374 tony pszenicy, 130 ton mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna) i 1.035 ton słodu. W tym samym czasie sprowadziliśmy do kraju 7.228 ton zbóż, w tym 6.915 ton kukurydzy.

Tempo polskiego eksportu pszenicy (poza UE) jest o blisko 60% szybsze niż sezon wcześniej

W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie pszenicy miękkiej poza UE wyniósł tylko 0,3% (1,4 tys. ton). Od początku sezonu wyeksportowaliśmy poza UE 1,05 mln ton pszenicy, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,4% unijnego eksportu, a wyprzedzają nas: Niemcy (9,8%), Rumunia (20,4%) i Francja (46,5%). Minimalnie za nami jest Litwa, której udział w eksporcie sięga (7,0%).
 
POLSKA - EKSPORT/IMPORT ZBÓŻ poza UE  (1-lipca 2018 do 31-marca 2019):
 
Od początku sezonu kraj nasz wyeksportował poza Unię Europejską: 1,102 mln ton wszystkich zbóż, w tym 1,048 mln ton pszenicy. Oznacza to silny wzrost (+58% pszenica i +50% zboża razem) w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2017/18.

Rok temu (po 40 tygodniach sezonu 2017/18) notowaliśmy wynik eksportowy - odpowiednio: 0,738 mln ton wszystkich zbóż, w tym 0,667 mln ton pszenicy.
 
Import zbóż do Polski (spoza UE) od początku sezonu wynosi 276,75 tys. ton, w tym 207,38 tys. ton kukurydzy. Odpowiada to za tylko 1,2% unijnego importu ziarna zbóż i 1,1% w przypadku kukurydzy.

Dla porównania, w ciągu 40 tygodni sezonu 2017/18 sprowadzono do Polski (spoza UE): tylko 198,57 tys. tony zbóż, w tym 134,06 tys. ton kukurydzy. Oznacza to, że w tym sezonie import wszystkich zbóż wzrósł o 39%, a samej kukurydzy o 55%.

Produkcja zbóż w Polsce na tle Unii Europejskiej (2018 r.)

W 2018 roku zboża w Polsce uprawiano na 7,850 mln ha, a zbiory wyniosły 26,71 mln ton.
Stanowi to (w skali UE): 14% areału i tylko 9% produkcji zbożowej.
 
Plonowanie zbóż w naszym kraju było o ok. 40% mniejsze od średniej unijnej.

Średnia wydajność wszystkich zbóż wyniosła w naszym kraju tylko 3,40 t/ha, w porównaniu do 5,28 t/ha w całej UE.

Pszenica plonowała w Polsce na poziomie 4,08 t/ha, a średnio w UE było to 6,62 t/ha.


Tagi:
źródło: