| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i jego przetworów

W miesiącach styczeń–lipiec 2020 r. drugą pod kątem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z tym samym okresem 2019 r., zwiększyła się o 32,5% do 2,7 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż i jego przetworów
Od akcesji Polski do UE najważniejszym kierunkiem zbytu dla ziarna zbóż i produktów zbożowych są rynki państw członkowskich. W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. 63% - 1,7 mld EUR wpływów otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej ziarna zbóż i przetworów zbożowych wygenerował wywóz do krajów UE.
 
Na rynku unijnym głównymi odbiorcami zbóż i przetworów zbożowych z Polski były tradycyjnie Niemcy z 641 mln EUR i 24% udziału w przychodach z wysyłki oraz w mniejszym stopniu Wielka Brytania z 173 mln EUR i 6%, Francja z 104 mln EUR i 4%, Czechy z 92 mln EUR i 3% i Hiszpania z 71 mln EUR i 3%. Znaczące wpływy wynoszące 1 mld EUR otrzymano również z wywozu zbóż i przetworów zbożowych na rynki pozaunijne.
 
Najważniejszym kierunkiem eksportu poza UE była Arabia Saudyjska z 248 mln EUR i 9% i Republika Południowej Afryki z 133 mln EUR z 5%. W wysyłce ziarna zbóż w okresie styczeń–lipiec 2020 r. dominującą pozycję zajmowała tradycyjnie pszenica. Wolumen wywozu pszenicy wyniósł 2,7 mln ton, a jego wartość osiągnęła 538 mln EUR, w obu przypadkach o 3,2 razy więcej niż w tym samym czasie 2019 r.
 
Krajowi eksporterzy lokowali pszenicę zwłaszcza na rynku pozaunijnym, bo 88% wywiezionego ziarna, głównie w Arabii Saudyjskiej - 1 mln ton i 38% eksportu tego ziarna oraz RPA z 0,6 mln ton i 24%. Importerami pszenicy były również: Mozambik, Tanzania, Kuba i Maroko - po 0,1 mln ton. Najważniejszym kierunkiem wysyłki pszenicy na rynek unijny były Niemcy z 0,2 mln ton i 9%.


Tagi:
źródło: