| Autor: redakcja1

Globalne ceny żywności wzrosły lekko w maju

Według raportu FAO Indeks cen żywności w maju 2024 r. wyniósł 120,4 punktu, co oznacza wzrost o 1,1 punktu (0,9 procent) w porównaniu ze skorygowanym poziomem z kwietnia.

Globalne ceny żywności wzrosły lekko w maju
Chociaż w maju wskaźnik odnotował trzeci z rzędu miesięczny wzrost, to nadal pozostał o 3,4% niższy w porównaniu z wartością rok temu i 24,9% poniżej szczytu wynoszącego 160,2 punktu osiągniętego w marcu 2022 r.

Indeks cen żywności nieznacznie wzrósł w maju, ponieważ niższe międzynarodowe ceny cukru, olejów roślinnych i mięsa nie zdołały zrównoważyć rosnących notowań zbóż i przetworów mlecznych.
 
Indeks cen olejów roślinnych FAO wyniósł w maju średnio 127,8 punktu, co oznacza spadek o 3,1 punktu (2,4 procent) miesiąc do miesiąca, pozostając jednak o 7,7 procent powyżej poziomu z poprzedniego roku.

Spadek indeksu wynikał głównie z niższych notowań oleju palmowego, które z nawiązką zrekompensowały wyższe ceny oleju sojowego, rzepakowego i słonecznikowego.

W maju międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły drugi miesiąc z rzędu, w związku z sezonowym wzrostem produkcji w głównych krajach produkujących olej palmowy w Azji Południowo-Wschodniej w związku z przedłużającym się słabym światowym popytem importowym.

Z kolei światowe ceny oleju sojowego odbiły w maju, do czego w dużej mierze przyczynił się rosnący popyt ze strony sektora biopaliw, szczególnie w Brazylii. Tymczasem umocniły się także ceny oleju słonecznikowego i rzepakowego, co wynika głównie odpowiednio z sezonowo malejących możliwości eksportowych w regionie Morza Czarnego oraz prawdopodobieństwa zaostrzenia dostaw w nadchodzącym sezonie 2024/25.

Indeks cen produktów mlecznych FAO wynosił w maju średnio 126,0 punktów, co oznacza wzrost o 2,3 punktu (1,8 procent) w porównaniu z kwietniem i poziom 3,5 procent powyżej analogicznej wartości rok temu. Międzynarodowe notowania cen przetworów mlecznych wzrosły w maju.

Zwiększony popyt ze strony sektora handlu detalicznego i usług gastronomicznych przed wakacjami oraz oczekiwania rynku, że produkcja mleka może spaść poniżej historycznych poziomów w Europie Zachodniej, w połączeniu z sezonowo spadającą produkcją mleka w Oceanii, przyczyniły się do wzrostu notowań cen wszystkich przetworów mlecznych w maju.

Dodatkowym bodźcem wzrostowym był wznowiony popyt importowy na dostawy natychmiastowe, szczególnie z niektórych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, przyczynił się do wzrostu cen produktów mlecznych.

Indeks cen cukru FAO obniżył się w maju aż o 7,5% i wyniósł średnio 117,1 punktu. Oznacza to trzeci z rzędu miesięczny spadek i poziom cen o 25,5% niższy od maja ubiegłego roku.

Spadek międzynarodowych cen cukru w maju wynikał głównie z dużej podaży wynikającej z rozpoczęcia nowego sezonu żniw w Brazylii.

Jednocześnie sprzyjające warunki pogodowe przyczyniły się do poprawy perspektyw globalnych dostaw.

Większe możliwości eksportu z Brazylii i niższe międzynarodowe ceny ropy naftowej wywarły dalszą dodatkową presję na spadek światowych cen cukru.

Indeks cen mięsa FAO w maju wynosił średnio 116,6 punktu, co oznacza niewielki spadek (0,2 punktu, czyli 0,2 procent) w porównaniu z kwietniem i kształtowanie się o 1,5 punktu (1,3 procent) poniżej odpowiedniej wartości rok temu.

Międzynarodowe ceny mięsa drobiowego i wołowego spadły, natomiast wzrosły ceny mięsa wieprzowego i owczego.

Spadek światowych cen mięsa drobiowego odzwierciedlał zwiększone możliwości eksportu w związku z niższym popytem wewnętrznym w niektórych głównych krajach produkujących, podczas gdy niewielki spadek cen mięsa wołowego był spowodowany słabym popytem importowym w połączeniu z dużymi dostawami eksportowymi z Oceanii.

Z kolei miesięczny wzrost światowych cen wieprzowiny wynikał ze wzrostu popytu i utrzymującej się presji podaży, głównie w Europie Zachodniej. Tymczasem ceny mięsa owczego wzrosły ze względu na wyższe zakupy na świecie, pomimo obfitych dostaw przeznaczonych na eksport w Oceanii.
 
Indeks cen zbóż FAO wyniósł w maju średnio 118,7 punktu, co oznacza wzrost o 7,1 punktu (6,3 procent) w porównaniu z kwietniem, ale nadal o 10,6 punktu (8,2 procent) poniżej wartości z maja 2023 roku.

Globalne ceny eksportowe wszystkich głównych zbóż rosły z miesiąca na miesiąc, przy czym najbardziej rosły ceny pszenicy. Gwałtowny miesięczny wzrost wynikał w dużej mierze z rosnących obaw dotyczących niekorzystnych warunków upraw podczas zbiorów w 2024 r., co prawdopodobnie ograniczy plony w niektórych głównych obszarach produkcyjnych kilku ważnych krajów eksportujących, w tym w niektórych częściach Europy, Ameryki Północnej i regionu Morza Czarnego.

Dodatkowo szkody w infrastrukturze żeglugowej na Morzu Czarnym zaostrzyły presję na wzrost cen.

Ceny eksportowe kukurydzy również wzrosły w maju, odzwierciedlając obawy związane z produkcją zarówno w Argentynie (z powodu szkód w uprawach w wyniku rozprzestrzeniania się choroby, jak i Brazylii (z powodu niesprzyjających warunków pogodowych), a także ograniczoną sprzedaż przez rolników na Ukrainie w obliczu sezonowo zmniejszających się dostaw i silnego Globalny popyt.

Efekty uboczne z rynków pszenicy wpłynęły również na ceny kukurydzy. W przypadku innych zbóż grubych w maju wzrosły także światowe ceny jęczmienia i sorgo.

Indeks cen całego ryżu FAO wzrósł w maju o 1,3 procent, na skutek wyższych notowań Indici, na które miały wpływ oczekiwania dotyczące sprzedaży do Indonezji i Brazylii oraz zmniejszająca się presja na zbiory.
 


Tagi:
źródło: