| Autor: mikolaj

Kobiety zmieniają sektor rolny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Copa-Cogeca zwróciła uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywają kobiety w europejskim sektorze rolnym, gdyż reprezentują ponad 35% siły roboczej w rolnictwie UE.

Kobiety zmieniają sektor rolny

Kobiety zmieniają sektor rolny

Zdaniem Copa-Cogeca, aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy podjąć działania na rzecz poprawy ich sytuacji i statusu na wszystkich szczeblach działalności rolniczej. Należy polepszyć system edukacji i szkoleń, a także dostęp do zorganizowanej opieki nad dziećmi.

Można tego dokonać dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR). Należy również dokonać przeglądu obowiązujących strategii ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie (jako rolniczki, osoby zarządzające przedsiębiorstwami rolnymi, wybrane członkini zarządów spółdzielni, pracownice rolne, pracownice sezonowe itp.) z naciskiem na sytuację poszczególnych krajów w zakresie praw własności i przepisów podatkowych.

Kobiety reprezentują ponad 35% siły roboczej w rolnictwie UE. W ciągu ostatnich lat stały się one bardziej przedsiębiorcze i cieszą się większym prestiżem. To wzmacnia ich pozycję w ujęciu społecznym i ekonomicznym, a także pozwala uczynić z rolnictwa sektor bardziej dynamiczny i innowacyjny. Istnieje jednak wiele aspektów, które wymagają poprawy, ponieważ w dalszym ciągu 43% pracowników nieuzyskujących wynagrodzenia w rolnictwie to kobiety, przy czym 26% z nich to właścicielki gospodarstw.

Decydenci muszą więc zagwarantować, że praca gospodyń zostanie odpowiednio oceniona i doceniona zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Należy zaprzestać postrzegania pracy tych kobiet jako wolontariatu, co nadal ma miejsce w niektórych państwach członkowskich. Bez ubezpieczeń społecznych kobiety pozostaną niewidoczne, szczególnie te, które nie są właścicielkami gospodarstw.

Aby docenić wkład kobiet na rzecz obszarów wiejskich, Copa co dwa lata przyznaje „Nagrodę za innowację dla rolniczek”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na dziedziny, w których kobiety wykazały się innowacyjnością, a także podkreślenie działalności kobiet w rolnictwie i związane z nią korzyści. Ponadto nagroda ta ma promować dalsze stosowanie innowacyjnych i konkurencyjnych praktyk.


Tagi:
źródło: