| Autor: redakcja1

Listopadowe prognozy FAO dla rynku zbóż

Każdy miesiąc przynosi publikację zaktualizowanych prognoz dla globalnego rynku zbóż przez główne ośrodki analityczne.

Listopadowe prognozy FAO dla rynku zbóż
Na początku listopada swoje prognozy ogłosili analitycy FAO. Już we wtorek (09.11.2021) poznamy prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), a pod koniec miesiąca swoje aktualne szacunki przedstawi Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC). Warto przypomnieć, że od kilku miesięcy systematycznie spadają prognozy zbiorów pszenicy we wszystkich najważniejszych prognozach.

Tak też jest w listopadowej aktualizacji raportu FAO-AMIS w której obniżono prognozę zbiorów pszenicy o dalsze 6,3 mln ton do 770,4 mln ton. Analitycy FAO obniżyli też prognozy produkcji jęczmienia, ale podnieśli w przypadku kukurydzy. W wyniku wspomnianych zmian prognoza globalnej produkcji zbóż w sezonie 2021/22 została obniżona o 6,7 mln ton (w stosunku do października) do 2793 mln ton. Jeśli wynik się potwierdzi, to globalna produkcja zbóż będzie rekordowa i wzrośnie o blisko 1% w stosunku do poprzedniego sezonu.

Globalna konsumpcja zbóż:

Jednocześnie światowe zużycie zbóż w sezonie 2021/2022 prognozowane jest na poziomie 2812 mln ton (bez zmian w stosunku do prognozy z października), czyli o 1,7% wyższym niż w poprzednim sezonie, a wynika z oczekiwanego znacznego wzrostu zużycia pszenicy na paszę w sytuacji wysokich cen innych zbóż paszowych.

W sezonie 2021/2022 całkowite spożycie pszenicy wzrośnie o 2,2% do 779 mln ton. Pomimo wysokich cen pszenicy w sezonie 2021/2022 spodziewany jest znaczny wzrost wykorzystania paszowego tego zboża, zwłaszcza w Unii Europejskiej, a także w Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Wzrost zużycia kukurydzy na cele paszowe oraz jako surowca przemysłowego był głównym czynnikiem rewizji prognozy w górę o 1,2 mln ton w bieżącym miesiącu. Ponadto oczekuje się, że całkowite zużycie zbóż gruboziarnistych wzrośnie o 1,6 % (rok do roku) do 1514 mln ton.

Światowe zapasy zbóż:

Globalne zapasy zbóż na koniec sezonu w 2022 r. powinny osiągnąć 819 mln ton, czyli o 0,8% mniej niż na zakończenie sezonu 2020/21. Oznacza to korektę w górę o 1,7 mln ton w stosunku do październikowej prognozy. Globalny stosunek zapasów zbóż do spożycia w sezonie 2021/2022 może wynieść 28,5% - nieco poniżej wskaźnika 29,4% dla sezonu 2020/2021, pozostając na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu do poprzednich lat.

Oczekuje się, że przewidywane spożycie zbóż przekroczy światową produkcję, a szacowane zapasy pszenicy mogą zmniejszyć się do 282 milionów ton, czyli o 2,2 % w stosunku do poprzedniego sezonu.

Po korekcie w górę, o 3 mln ton, prognoz zbiorów zbóż gruboziarnistych zakłada się, że na koniec tego sezonu wielkość zapasów nie zmieni się. Prognozowany wzrost zapasów kukurydzy – głównie w Chinach i Stanach Zjednoczonych – powinien zrównoważyć oczekiwany spadek zapasów jęczmienia.


Tagi:
źródło: