| Autor: redakcja3

Posłowie PE popierają propozycję reformy WPR

Prawodawstwo dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zostało zatwierdzone przez Komisję ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałek 30 września br., po zeszłotygodniowym nieformalnym porozumieniu w rozmowach między Parlamentem, Radą i Komisją.

Posłowie PE popierają propozycję reformy WPR
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i szef zespołu negocjacyjnego Paolo De Castro (S & D, IT).powiedział, że głosowanie z dnia 30 września br. daje Reformie Wspólnej Polityki Rolnej jej ostateczny kształt, aż do roku 2020. Po raz pierwszy w historii procesu reform WPR, komisja zdołała znacząco zmienić i poprawić regulacje WPR. Wynikiem jest prostsza WPR  co jest najbardziej istotne dla przedsiębiorstw, pracowników, następnych pokoleń rolników i obszarów wiejskich.

Głosowanie potwierdziło zeszłotygodniową nieformalną zgodę w kwestiach pozostałych poza pierwszym (26 czerwca), porozumieniem w sprawie reformy WPR. W ubiegłym tygodniu posłowie euro parlamentu przegłosowali większością wzrost współfinansowania (tj. wkładu UE) na rozwój obszarów wiejskich mniej rozwiniętych regionów, regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego do 85%.

Rada zgodziła się, na wniosek zespołu negocjacyjnego Parlamentu, na włączenie alokacji na rozwój obszarów wiejskich na każdy kraj członkowski do załącznika dotyczącego rozporządzenia o rozwoju wsi, co gwarantuje Komisji uprawnienia do zmian w tym załączniku w drodze aktów delegowanych (tj. z własnej inicjatywy) w ściśle określonych okolicznościach.

Bezpośrednie podstawowe lub jednolite płatności obszarowe powyżej € 150.000 dla dużych gospodarstw będą obniżone o co najmniej 5%.

W czerwcu, negocjatorzy Parlamentu uzgodnili wprowadzenie zasady według której  płatności bezpośrednie będą przyznane tylko aktywnym rolnikom i tym którzy zwiększają „wysiłki zazielenienia”, wygrali również w kwestii zgody na przeznaczenie 30% całkowitych wydatków na rozwój obszarów wiejskich na działania środowiskowe. Uzyskali również w systemie obowiązującym w całej Unii Europejskiej możliwość, dla rolników poniżej 41 roku życia na dodatkowe 25% płatności uzupełniających dla pierwszych 25 do 90 hektarów.

Wyniki głosowania

Sprawozdanie z regulacji płatności bezpośrednich przez Luis Manuel Capoulas Santos (S & D, PT) zostało przyjęte 31 głosami za, 8 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Raport na temat jednolitego rozporządzenia WOR przez Michel Dantin (EPP, FR) został przyjęty 27 głosami za, przy 14 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Raport na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Luis Manuel Capoulas Santos (S & D, PT) został przyjęty 35 głosami za, przy 3 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Raport na poziomej regulacji Giovanni La Via (EPP, IT) został przyjęty 35 głosami za, przy 6 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Następne kroki

Głosowanie Komisji z 30.09.13 r. musi jeszcze zostać potwierdzone przez Parlament jako całość, w głosowaniu plenarnym w październikowej lub listopadowej sesji.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!