| Autor: redakcja12

Sprawozdanie KE dotyczące polityki konkurencji za rok 2016

Komisja Europejska opracowała dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2016. Jednym z głównych zadań Komisji, a szczególnie komisarza ds. konkurencji, jest zapewnienie sprawiedliwego stosowania przepisów UE względem każdego przedsiębiorstwa działającego na unijnym jednolitym rynku, bez względu na wielkość, branżę i kraj.

Sprawozdanie KE dotyczące polityki konkurencji za rok 2016
Komisja jest szczególnie czujna na rynku środków ochrony roślin, aby zapewnić, że struktury rynkowe wynikające z połączeń nie wpływają negatywnie na europejskich rolników, których środki do życia zależą od dostępu do nasion i środków ochrony roślin po konkurencyjnych cenach. W 2016 r. Komisja wszczęła dwa szczegółowe postępowania wyjaśniające dotyczące planowanych połączeń w tym obszarze.
 
Pierwsza proponowana transakcja dotyczy dwóch przedsiębiorstw z USA, a jej wynikiem byłoby utworzenie największego na świecie przedsiębiorstwa zajmującego się zintegrowaną ochroną roślin i nasion. Byłoby to połączenie dwóch największych konkurentów w obszarze herbicydów i insektycydów. Oba przedsiębiorstwa są znane z wprowadzania do obrotu innowacyjnych produktów ochrony roślin i nasion. Drugie proponowane połączenie to transakcja między przedsiębiorstwem szwajcarskim, jednym z głównych światowych dostawców nasion i środków ochrony roślin oraz drugim z Chin. Ich produkty są wykorzystywane do uprawy kilku głównych roślin uprawnych w Europie, takich jak zboża, bawełna, kukurydza, owoce i warzywa, rzepak, soja, burak cukrowy i słonecznik. Szczegółowe postępowania mają na celu stwierdzenie, czy proponowane połączenie może doprowadzić do wyższych cen lub zmniejszonej innowacyjności w odniesieniu do tych produktów.


Tagi:
źródło: