| Autor: mikolaj

Unijnemu rolnictwu potrzebne są reformy strukturalne stabilizujące rynek

Unia Europejska musi zaproponować więcej stanowczych działań, które pomogą rolnikom w najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach, mleczarskim lub hodowlanym, powiedzieli posłowie zwracając się do odpowiedzialnego za politykę rolna Komisarza Phila Hogana podczas wtorkowej debaty. Wezwali oni także do przeprowadzenia reform strukturalnych, w celu zrównoważenia wpływu rolników w łańcuchu dostaw i zwiększenia ich odporności na przyszłe zawirowania na rynku.

Unijnemu rolnictwu potrzebne są reformy strukturalne stabilizujące rynek
Wielu posłów krytykowało Komisję za robienie zbyt mało i zbyt wolno, w celu zapobiegania "najgorszemu kryzysowi w rolnictwie w ciągu ostatnich dekad". Niektórzy z nich nalegali na przeprowadzanie większej ilości interwencji na rynku, włączając w to, choćby czasową, regulację podaży, podczas gdy inni, stwierdzając, że próby liberalizacji unijnego rolnictwa skończyły się niepowodzeniem, wzywali do dalszego regulowania rynku i zachęt dla rolników, aby dobrowolnie ograniczali produkcję.
 
Kilku posłów przestrzegało także przed narodowymi próbami rozwiązywania kryzysu, które okazały się nieskuteczne oraz przed "renacjonalizacją" polityki rolnej UE. Niektórzy również wyrażali zaniepokojenie z powodu międzynarodowych umów handlowych, obecnie negocjowanych przez UE, nalegali oni na nieużywanie europejskiej polityki rolnej jako karty przetargowej kosztem europejskich rolników.


Tagi:
źródło: