| Autor: redakcja1

Polscy rolnicy gospodarują na 14,5 mln ha. Liczba gospodarstw sięga 1,4 mln

W 2015 r. powierzchnia użytków rolnych wynosiła 14545 tys. ha – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Polscy rolnicy gospodarują na 14,5 mln ha. Liczba gospodarstw sięga 1,4 mln

Powierzchnia użytków rolnych w Polsce

Areał użytków rolnych w dobrej kulturze wynosiła 14398 tys. ha i stanowiła 99% łącznego obszaru użytków rolnych. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 13241,5 tys. ha użytków rolnych, w tym w dobrej kulturze rolnej 13127 tys. ha.
 
Powierzchnia gruntów ugorowanych w użytkach rolnych w dobrej kulturze wyniosła ponad 134 tys. ha, w tym w gospodarstwach indywidualnych 113 tys. ha.
 
W 2015 r. w Polsce było 1409,6 tys. gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. W całkowitej liczbie gospodarstw ponad 75% stanowiły gospodarstwa małe o powierzchni 1-10 ha użytków rolnych, tj. 28% obszaru. Udział gospodarstw większych obszarowo, o areale ponad 10 ha wynosił 25%. W tych gospodarstwach znajdowało się 72% użytkowanych gruntów.
 
Widoczne są stopniowe zmiany w strukturze gospodarstw rolnych,w tym głównie redukcja gospodarstw mniejszych 1-2 ha, przy jednoczesnym zwiększeniu się gospodarstw większych obszarowo. Powoli wzrasta przy tym średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, która w 2015 r. wynosiła 10,3 ha.


Tagi:
źródło: