użytki rolne i strony powiązane

 • 2020-12-14

  Jakie płatności w nowej WPR?

  Dotacje i dopłaty

  Odnosząc się do kwestii systemu świadczeń dla rolników na rzecz utrzymania cennych ekosystemów, nieużytkowanych rolniczo, na wstępie należy poinformować, że obecnie trwają intensywne prace, obejmujące m.in. szereg analiz, nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania.

 • 2020-12-11

  Jakie płatności w nowej WPR?

  Przepisy i regulacje

  Odnosząc się do kwestii systemu świadczeń dla rolników na rzecz utrzymania cennych ekosystemów, nieużytkowanych rolniczo, na wstępie należy poinformować, że obecnie trwają intensywne prace, obejmujące m.in. szereg analiz, nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania.

 • 2020-10-31

  Linia MRcsk - zmiana zasad udzielania kredytów

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Do zasad udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału kredytu na zakup użytków rolnych dla młodych rolników (linia MRcsk) wprowadzona została zmiana polegająca na wydłużeniu z 12 do 24 miesięcy dopuszczalnego czasu prowadzenia gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału.

 • 2020-10-06

  Pomoc finansowa w formie dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

  Finanse i prawo

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

 • 2020-06-16

  Cel na 2030 r. – Zostawić rolników odłogiem

  Produkcja roślinna

  Dwa tygodnie temu, Komisja przedstawiła dwie ambitne strategie - strategię różnorodności biologicznej oraz strategię „Od pola do stołu”. Dokumenty te odnoszą się do wielu ważnych kwestii dla rolnictwa w Europie i jego przyszłości. Oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań i szczegółowych odpowiedzi. Zamiast tego otrzymaliśmy teoretyczne, niespójne cele oraz surrealistyczne...

 • 2019-09-10

  Nie będzie zmian Programu wapnowania

  Dotacje i dopłaty

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zróżnicowanie kwoty dofinansowania ze względu na powierzchnię gospodarstwa zawarte w warunkach programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, wynika ze zidentyfikowanego zapotrzebowania na większe wsparcie finansowe dla mniejszych gospodarstw rolnych, dla których...

 • 2019-08-29

  Program pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów podjęła kierunkowo decyzję w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

 • 2019-06-12

  Program wapnowania gleb coraz bliżej

  Przepisy i regulacje

  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • 2019-03-27

  Większe korzyści dla ubezpieczonych

  Finanse i prawo

  Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

 • 2018-12-07

  Pożary upraw rolnych

  Z kraju

  W ostatnich latach przyczyną wyższej liczby pożarów, jak i większej powierzchni są ekstremalne warunki meteorologiczne, tj. występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim, ocieplenie klimatu, niedobór opadów, susza, a także nieodpowiedzialność człowieka.

 • 2018-11-22

  Resort rolnictwa za dofinansowaniem wapnowania gleb

  Przepisy i regulacje

  Wapnowanie jest zabiegiem, który służy również ochronie środowiska, zaś produkcja rolna powinna być prowadzona na glebach o uregulowanym odczynie i odpowiedniej zawartości makro- i mikroelementów.

 • 2018-06-18

  MRiRW w sprawie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Przepisy i regulacje

  Obszary wiejskie to przede wszystkim miejsce pracy i życia producentów rolnych, których praca daje wymierne korzyści naszemu społeczeństwu.

 • 2018-05-14

  Zasady ustalania emerytury rolniczej

  Finanse i prawo

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym; wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej...

 • 2017-12-29

  Przyroda na dopłatach

  Przepisy i regulacje

  Przyroda ubożeje, a jeszcze nie do końca ją poznaliśmy. Nie wiemy nawet, jak wiele gatunków żyje na Ziemi. Jedni mówią o dwóch milionach, inni o nawet stu. Każdego roku ubywa z naszej planety 27 tys. gatunków, 74 dziennie, 3 w czasie każdej godziny. Jeden zniknie podczas czytania tego tekstu. Naukowcy alarmują, że żyjemy w trakcie szóstego wielkiego wymierania na Ziemi. Ostatnie...