| Autor: mikolaj

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią? Główne zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach OT ANR

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem.

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią? Główne zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach OT ANR

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Celem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych stwierdzili, że obowiązujące przepisy są dobre, ale należy je zmienić celem racjonalnego wykorzystania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Główne zastrzeżenia pojawiają się w obszarze funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR. Owe rady działają bez regulaminu oraz nie wiadomo czy organizacje wchodzące skład rady posiadają legitymację demokratyczną i czy mają struktury wojewódzkie do reprezentowania danego regionu. Samorząd rolniczy nie wie również w jakim zakresie uznawana jest opinia rady w sprawie dzierżawy czy sprzedaży danego gruntu. Zgłoszono również potrzebę zmiany kryteriów przetargowych i ich regionalizacji. Zwrócono uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania przez izby rolnicze opinii czy nabywca nieruchomości daje rękojmie należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.


W dalszej części spotkania dyskutowano na temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Samorząd rolniczy zgłosił gotowość pogłębienia współpracy z MRiRW oraz nowopowstającym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!