Z życia firm
  • 2015-04-02 12:05:55

    Biogazownia, to solidne zbiorniki

    Główną częścią biogazowni rolniczej są żelbetowe zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne. Muszą one być solidnie zbudowane, koniecznie szczelne i odporne na oddziaływanie substancji powstających w wyniku fermentacji odchodów zwierzęcych i odpadów biologicznych.

  • 2015-03-04 11:40:25

    Żelbetowe zbiorniki firmy Wolf System – niezawodne w składowaniu materiałów płynnych i sypkich

    Żelbetowe zbiorniki i silosy z oferty firmy Wolf System idealnie nadają się do przechowywania materiałów sypkich, takich jak biomasa, czy trociny, jak i do materiałów w formie płynnej, do których należą m.in. woda, gnojowica bądź ścieki. Firma Wolf System oferuje wykonanie inwestycji, od projektu aż do etapu oddania obiektu do użytkowania. W ciągu roku Wolf System buduje w całej Europie około 6000 monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych różnego przeznaczenia.

Technika rolnicza