Pobór azotu

Oferent

Oferent: P.H.U. Pawrol

Chmiel Kolonia 16, 23-114 Chmiel Kolonia
woj. Lubelskie

Godziny otwarcia: 24

Kontakt: 602 484 412

Produkt

Data dodania: 2011-10-05 15:21:51

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:21

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Proponowana usługa poboru prób azotu mineralnego jest precyzyjna i w pełni powtarzalna. Podczas ponownego badania, próby pobierane są z tych samych obszarów co daje dokładne odzwierciedlenie przebiegu zmienności. 

Proponowany system monitoringu zasobności glebowej w związki azotu pozwala nam na:
odpowiednie zbilansowanie nawożenia azotem zmniejszenia nakładów finansowych na nawozy regulację prawidłowego pobierania składników pokarmowych przez rośliny zmniejszenie skażenia środowiska naturalnego.

Technika poboru prób glebowych 

Próby glebowe na obecność azotu mineralnego z wierzchniej warstwy gleby - do 30cm, pobieramy za pomocą automatu N2005. W przypadku głębszych warstw gleby - do 60cm, używamy udarowego urządzenia Duoprob 60, który automatycznie rozdziela glebę z obu wartsw: 0-30 i 30-60 cm do osobnych pojemników. Próby pobierane są z obszaru o powierzchni nie większej niż 4ha. Punkty poboru prób są wskazywane przez oprogramowanie komputera polowego i zestaw próbkujący jest do nich nawigowany. 

Odpowiednio zebrane i oznaczone próby są analizowane w sieciach laboratoriów 

Państowych Stacji Chemiczno-Rolniczych.


Cena usługi obejmuje (usługa bazowa to pobór prób glebowych na zawartość azotu mineralnego): 
precyzyjny pobór prób glebowych dobranym do potrzeb automatem przekazanie prób glebowych z dokumentacją do laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej wykonanie pomiaru GPS badanych pól wraz z zestawieniem ich powierzchni na mapie wykonanie izoliniowych map zasobności i zmienności (w formacie A4 lub A3) płytę CD zawierającą mapy w formacie cyfrowym PDF oraz SHP