thumbnail
thumbnail
Dodane: 12 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Siarczan amonu AS 21

Charakterystyka ogólna:

Siarczan amonu AS 21 jest produktem krystalicznym, sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, zawierającym azot w formie amonowej. W zależności od granulacji rozróżnia się następujące rodzaje siarczanu amonu AS 21: selekcjonowany, makro, standard, krystaliczny.

Siarczan amonu AS 21 selekcjonowany:

zawartość kryształu o wymiarach powyżej 3,55 mm min. 70%

Siarczan amonu AS 21 makro:

zawartość kryształu o wymiarach powyżej 4,0 mm max. 5% zawartość kryształu o wymiarach miedzy 1,0 – 4,0 mm min. 90% zawartość kryształu o wymiarach poniżej 1,0 mm max. 5%

Siarczan amonu AS 21 krystaliczny:

zawartość kryształu o wymiarach powyżej 1,0 mm min. 75% Zastosowanie:

Siarczan amonu AS 21 jest nawozem fizjologicznie kwaśnym, na skutek czego po wprowadzeniu do gleby obniża jej pH.
 

Stąd też, jako nawóz działa dobrze na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym. Może być również stosowany na glebach kwaśnych, jeżeli są systematycznie wapnowane. Siarczan amonu AS 21 stosowany bezpośrednio przed siewem, należy dokładnie wymieszać z glebą. Pozostawienie nawozu bez przykrycia na glebach o odczynie zasadowym może spowodować straty azotu. Siarczan amonu AS 21 jest źródłem nie tylko azotu, ale i siarki.
 

Jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków, dając kłęby bogatsze w skrobię, a także rzepaku, kukurydzy, żyta, owsa i innych roślin wykazujących zapotrzebowanie na siarkę.