thumbnail
Dodane: 21 wrzesień 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Saletra amonowa 34%

Formuła chemiczna: NH4NO3

Numer UN: 2067

Substancja niebezpieczna: klasa ADR/RID 5.1.02.III


Składniki aktywne:


Zawiera ok. 34% azotu, w tym:

· 17 % w formie azotu amonowego (NH4)

· 17 % w formie azotu azotanowego (NO3)

Forma azotanowa i amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im niższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej. Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.


Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk.

min. 33,5%

Azotan amonu:

97,5-98,0%

(CaMg)(NO3)2:

1,6-1,95%

Woda:

max 0,4%

Mączka dolomitowa:

max 0,2%

Chlorki:

max 0,02%

Miedź:

max 0,001%


Granulacja:

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

> 4mm:

max 1,0%

1 – 4 mm:

min. 95%

< 1 mm:

max 4,0%


Zastosowanie:


Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Występuje w postaci drobnych granulek o białej lub lekko kremowej barwie. Może być stosowana na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie.


Węgierska saletra amonowa produkowana jest z dodatkiem azotanu magnezu i wapnia, co istotnie wpływa na jej skuteczność nawozową, gdyż dodatkowo wzbogaca glebę w magnez i wapń.

Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):

Opakowania:

· worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’50kg, paletyzowane

· Big-Bagi o poj. a’700kg