thumbnail
Dodane: 21 wrzesień 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Saletrzak 27% + 7% CaO* + 5% MgO

* rozpuszczalność w wodzie 2% ,
** rozpuszczalność w wodzie 1,5%

GENEZIS SALETRZAK (PÉTISÓ) – NA RYNKU WęGIERSKIM OD 1931 r. Dostępny w formie prilled oraz granulowanej.


Formuła chemiczna: NH4NO3 + CaMg (CO3)2


Składniki aktywne:

Zawiera ok. 27% azotu, w tym:

· 13,5 % w formie azotu amonowego (NH4)

· 13,5 % w formie azotu azotanowego (NO3)

oraz 5% wapnia (Ca) i 3% magnezu (Mg).


Forma azotanowa i amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im niższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej.


Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.


Produkowane z azotanu amonu i mączki dolomitowej, która pełniąc rolę wypełniacza redukuje kwasowość azotanu amonu oraz wzbogaca nawóz o wapń i magnez.


Należy podkreślić zasobność Węgier w bardzo dobrej jakości pokładu dolomitu. Charakterystyczna jego cecha, która wyróżnia się w węgierskim saletrzaku to piękna biała barwa granulek.


Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk.

min. 27%

Woda:

max 0,5%(granulated) max 1,0%(prilled)

Wapń w przelicz. na CaO:

7,0%

Magnez w przelicz. na MgO:

5,0%

pH r-ru wodnego (1%):

9,5 (20oC)


Granulacja:

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

Ø Prilled:0,8 – 4,0 mm:

min. 98%

< 0,8 mm:

max 1,0%

> 4,0 mm:

max 1,0%

Ø Granulated:

2 - 5 mm:

min. 95%

Opakowania:

· worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’50kg, paletyzowane

· Big-Bagi o poj. a’700kg