Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

20 lat OT ANR w Gdańsku

W poniedziałek 16 kwietnia br. w Gdańsku odbyła się konferencja „20 lat Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku". Uroczystość zgromadziła przedstawicieli życia politycznego, gospodarczego i społecznego z całego województwa pomorskiego.

20 lat OT ANR w Gdańsku
W konferencji wzięli także udział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski, Prezes ANR, Sławomir Pietrzak, Wiceprezes Agencji, Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski, Zenon Bistram, Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Na to szczególne spotkanie licznie przybyli pomorscy posłowie i samorządowcy, a także przedstawiciele rolników i dzierżawców z całego regionu oraz byli i obecni pracownicy pomorskiego Oddziału Agencji.

Włodzimierz Olszewski, dyrektor OT ANR w Gdańsku, a zarazem gospodarz konferencji, podsumował działalność Oddziału za ostatnie 20 lat. Zwrócił szczególną uwagę na wkład Agencji w rozwój gospodarczy i społeczny całego Pomorza. Wymienił także imponującą listę dokonań Oddziału w ciągu dwóch dekad. Oddział ANR w Gdańsku z przejętych 430 tys. ha trwałe zagospodarował prawie 280 tys. ha (tj. 65%), w tym sprzedał lub odpłatnie przekazał ponad 230 tys. ha. W ostatnim okresie OT w Gdańsku, podobnie jak cała Agencja, koncentruje się na przyspieszeniu sprzedaży gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Przez całe 20 lat Oddział aktywnie wspierał społeczności lokalne. Przekazał nieodpłatnie różnym podmiotom 44 tys. ha, w tym samorządom ok. 5400 ha. Dodatkowo Oddział dofinansowywał przedsięwzięcia infrastrukturalne, począwszy od zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę, gospodarkę ściekową po remonty budynków i mieszkań, przebudowę dróg itp. W latach 1998-2011 Oddział udzielił bezzwrotnej pomocy na kwotę prawie 100 mln zł. Znaczące środki przeznaczał w przeszłości na pomoc socjalną i aktywizację zawodową byłych pracowników ppgr oraz członków ich rodzin. Pozytywne znaczenie dla regionu miała również aktywność OT ANR w Gdańsku w zakresie ochrony środowiska oraz obiektów zabytkowych.

Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW, dziękując za wkład Agencji w rozwój Pomorza, zwrócił szczególną uwagę na ogrom zadań realizowanych przez ANR i ciągle duże oczekiwania względem Agencji ze strony państwa i jego budżetu w szczególności. Za najważniejsze zadanie w najbliższym okresie uznał realizację przez ANR nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w kwestii wyłączeń oraz przeznaczenie pozyskanych w ten sposób gruntów rolnych do sprzedaży dla rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych do końca 2013 r. tak, aby zdążyli oni skorzystać z preferencyjnych warunków nabywania państwowej ziemi.

Z kolei Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski podkreślił, że celem Agencji jest aktywna prywatyzacja całego pozostałego w Zasobie mienia, zwłaszcza że od 1 maja 2016 r. cudzoziemcy będą mogli nabywać polską ziemię rolną bez pozwoleń. Zatem tylko do niespełna połowy 2016 r. Agencja ma czas, na rozdysponowanie jak największej części swoich zasobów tak, aby polskie rolnictwo z chwilą uwolnienia rynku gruntów rolnych w Polsce mogło skutecznie stawić czoła konkurencji zachodniej, dodał Prezes Agencji. Kończąc swoje wystąpienie, podziękował wszystkim, byłym i obecnym, pracownikom Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz rolników oraz społeczności lokalnych Pomorza. Wyróżniający się pracownicy Oddziału oraz Dyrektor Włodzimierz Olszewski otrzymali z rąk Kazimierza Plocke oraz kierownictwa Agencji odznaki honorowe oraz odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro Prasowe ANR


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!