Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR przekazała 55 mln zł do kasy państwa

W piątek 29 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 55 mln zł.

ANR przekazała 55 mln zł do kasy państwa
Kwota ta obejmuje zaliczkową wpłatę nadwyżki za II kwartał br. do budżetu państwa w wysokości 5 mln zł oraz wpłatę na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan za mienie pozostawione poza granicami kraju w wysokości 50 mln zł.

Od stycznia do końca lipca 2016 r. Agencja wpłaciła łącznie do państwowej kasy ponad 1,25 miliarda złotych. Na kwotę tę złożyły się: wpłata do budżetu państwa w wysokości 1,05 mld zł oraz na Fundusz Rekompensacyjny w wysokości 205 mln zł.

Łączna kwota wpłat ANR na rzecz budżetu państwa i Funduszu Rekompensacyjnego w okresie od 2005 r. do końca lipca 2016 r. wyniosła ponad 19,4 miliarda złotych.


Tagi:
źródło: