Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Na początku lutego 2011 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ogłosił Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii zakładów rolnych.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

IX edycja konkursu odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.


Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP.


Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw i zakładów rolnych oraz spółek hodowlanych, gospodarstw rolnych, ogrodniczych i rybackich, które są lub były w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Poza tym ma on służyć popularyzacji szczególnie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców, organizujących pracę bezpieczną i ergonomiczną.


Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wrześniu lub październiku 2011 roku. Laureaci otrzymają plakiety, dyplomy, upominki i nagrody. Jednak to nie nagrody rzeczowe są najważniejsze. Liczy się przede wszystkim prestiż i wizerunek firmy, wynikający z otrzymania nagród i wyróżnień w konkursie.


Warto odnotować, że w ubiegłym roku w konkursie uczestniczyło 98 zakładów rolnych zatrudniających prawie 5 tys. osób. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się, po raz pierwszy, podczas targów AgroShow w Bednarach k. Poznania. We wszystkich dotychczasowych edycjach wzięło udział ok. 1000 zakładów rolnych.


Rzecznik Prasowy

Źródło: http://www.anr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!